Decizia nr. 96 din 21.02.2012

23.02.2012


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 100.000 lei a S.C. PRO TV S.A.

 pentru postul de televiziune PRO TV

 S.C. PRO TV S.A. CUI : 2835636 Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 109, et. 1, sector 2

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 21 februarie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la nerespectarea duratei orare de difuzare a publicităţii în cadrul serviciilor de programe, în perioadele 01-30.11.2011, 01-31.12.2011 şi 01-31.01.2012, de către postul PRO TV.
 Postul de televiziune PRO TV aparţine radiodifuzorului PRO TV S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 018.1/29.01.1993, decizia de autorizare nr. 084.0/13.10.1994 şi reautorizare nr. 084.0-1/13.10.1994).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PRO TV S.A. a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

Duratele orare ale publicităţii televizate prezentate în acest raport nu conţin duratele mesajelor de avertizare şi ale copertelor de separare, duratele anunţurilor de sponsorizare, duratele secvenţelor de autopublicitate promoţională şi duratele anunţurilor care nu constituie comunicare comercială. Pentru calculul acestor durate au fost preluate măsurătorile efectuate de GFK (pentru lunile noiembrie şi decembrie 2011) şi KANTAR MEDIA (pentru luna ianuarie 2012) şi s-au prelucrat ţinându-se seama de prevederile din Legea audiovizualului nr. 504/2002. În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul PRO TV, în luna noiembrie 2011, în intervalul orar 18.00-23.00, s-a constatat că durata publicităţii difuzate într-un interval de o oră, inserată între coperţi neutre, în cadrul grupajelor, a fost după cum urmează :

PDF - 86.3 ko
noiembrie

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în perioada de referinţă precizată în raportul de monitorizare, respectiv 1-30 noiembrie 2011, a însumat 3 ore, 24 minute şi 06 secunde, în condiţiile în care depăşirea medie a timpului alocat a fost de 1 minut şi 36,4 secunde, înregistrându-se un număr de 127 de depăşiri. Consiliul a analizat şi raportul de monitorizare întocmit de direcţia de specialitate pentru perioada 1-31 decembrie 2011 (intervalul orar 18.00-23.00) şi a constatat că durata publicităţii inserată între coperţi neutre, în cadrul grupajelor difuzate într-un interval de o oră a fost după cum urmează :

PDF - 86.1 ko
decembrie

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în perioada de referinţă precizată în raportul de monitorizare, respectiv 1-31 decembrie 2011, a însumat 2 ore, 27 minute şi 18 secunde, în condiţiile în care depăşirea medie a timpului alocat a fost de 1 minut şi 30,2 secunde, înregistrându-se un număr de 98 de depăşiri.
 Or, normele din domeniul audiovizualului, cu privire la regimul difuzării publicităţii, prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20 %, respectiv 12 minute.
 Având în vedere această situaţie, ţinând cont că radiodifuzorul S.C. PRO TV S.A. a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, radiodifuzorul ignorând în continuare aceste dispoziţii, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 100.000 lei.
 Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g), alin. (2) şi alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. PRO TV S.A., titular al licenţei audiovizuale nr.TV 018.1/29.01.1993, decizia de autorizare nr. 084.0/13.10.1994 şi reautorizare nr. 084.0-1/13.10.1994, se sancţionează cu amendă în cuantum de 100.000 lei pentru încălcarea prevederilor 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune PRO TV cu amendă de 100.000 lei, întrucât publicitatea difuzată în lunile noiembrie şi decembrie 2011, în intervalul orar 18.00 - 23.00, a depăşit limita de timp permisă de lege.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.