Decizia nr. 958 din 17.11.2009

17.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu suma de 7.500 lei a S.C. AGEXIM S.R.L.,
cu sediul în RÂMNICU VÂLCEA, str. Someş nr. 51, jud. Vâlcea CUI : 4607561

pentru localitatea BUDEŞTI, jud. Vâlcea

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la retransmisia programelor în reţeaua de cablu din localitatea BUDEŞTI, jud. Vâlcea, aparţinând S.C. AGEXIM S.R.L. Distribuitorul de servicii S.C. AGEXIM S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 3907.1/19.08.2008, Anexa din 19.08.2008, pentru localitatea BUDEŞTI, jud. Vâlcea.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. AGEXIM S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) şi ale art. 82 alin.(1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

Conform art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului, orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 17.10.2009 în localitatea BUDEŞTI, jud. Vâlcea, s-a constatat că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. AGEXIM S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată, programele : ACASĂ TV, SPORT.RO, B1 TV, PRO TV, ETNO TV, EUROSPORT şi N TV, iar programele : TVR CULTURAL, TVR INTERNAŢIONAL, COSMOS TV, TELEVIZIUNEA VTV, TV FLUX, TV 5, TV ETALON, OLTENIA TV şi PARTY TV, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

În baza aceluiaşi raport de control, membrii Consiliului au constatat că S.C. AGEXIM S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât în localitatea BUDEŞTI, jud. Vâlcea nu retransmite programele TVR 3, TVR INFO, TVR CULTURAL şi TV 5.

Potrivit dispoziţiilor invocate, orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte, respectiv programul TV 5.

Ţinând cont de faptul că S.C. AGEXIM S.R.L. a mai fost sancţionată anterior cu somaţie publică prin Decizia nr. 369/19.03.2009 şi cu amendă în cuantum de 5.000 lei prin Decizia nr. 597/26.05.2009, pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, aspect care demonstrează că sancţiunea nu şi-a realizat scopul preventiv, distribuitorul de servicii ignorând în continuare aceste dispoziţii, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 7.500 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. AGEXIM S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A 3907.1/19.08.2008 pentru localitatea BUDEŞTI, jud. Vâlcea, se sancţionează cu amendă în cuantum de 7.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. AGEXIM S.R.L.
Str. Someş nr. 51
Loc. RÂMNICU VÂLCEA, jud. Vâlcea,
CUI 4607561

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 958/17.11.2009 privind amendarea cu 7.500 lei a distribuitorului de servicii S.C. AGEXIM S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea BUDEŞTI, jud. Vâlcea, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. AGEXIM S.R.L. cu amendă în cuantum de 7.500 lei, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea BUDEŞTI, judeţul Vâlcea, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a avea acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât avea obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune, respectiv TVR 3, TVR INFO şi TVR CULTURAL, precum şi programul TV 5 a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin acord internaţional.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.