Decizia nr. 957 din 17.11.2009

17.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. TELNET S.R.L.,
pentru localităţile Seleuş şi Baia de Criş

S.C. TELNET S.R.L.
Incinta Dispensar Uman nr. 2
BELIU Jud. Arad

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la reţelele de cablu din localităţile Seleuş, judeţul Arad, şi Baia de Criş, judeţul Hunedoara, aparţinând SC Telnet SRL.

Distribuitorul de servicii S.C. TELNET S.R.L. deţine avizele de retransmisie nr. A 3549.1/08.04.2008, Anexa aprobată la data de 29.01.2009 pentru localitatea Seleuş, judeţul Arad, şi nr. A 4784/10.05.2005, Anexa aprobată în data de 29.01.2009 pentru localitatea Baia de Criş, judeţul Hunedoara.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii SC TELNET SRL a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA, în ziua de 15 octombrie 2009, în localitatea Seleuş, judeţul Arad, s-a constatat că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. Telnet SRL erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, următoarele 4 programe : ACASĂ TV, SPORT.RO, B1 TV şi ETNO TV. Programele U TV, PVTV, PARTY TV, MYNELE TV, ALFA OMEGA şi TV 5, deşi înscrise în oferta de servicii de programe aprobată de Consiliu la data de 29.01.2009, nu erau retransmise.

Cu ocazia controlului efectuat în ziua de 19 octombrie 2009, în localitatea Baia de Criş, judeţul Hunedoara, inspectorul teritorial al CNA a constatat că distribuitorul restransmitea în plus, faţă de oferta de programe aprobată de Consiliu la data de 29.01.2009, următoarele 6 programe : ACASĂ TV, SPORT.RO, B1TV, SCHIFI CHANNEL, NAŢIONAL GEOGRAPHIC şi ETNO TV.

Programele SPERANŢA TV, THE MONEY CHANNEL, AXN SCI FI, SPORT KLUB, ALFA OMEGA, CREDO TV şi DOKU KLUB, deşi înscrise în oferta de servicii de programe aprobată de Consiliu pentru localitatea Baia de Criş, nu erau retransmise.

De asemenea, în baza aceluiaşi raport, membrii Consiliului au constatat că S.C. TELNET S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5).

Astfel, distribuitorul nu retransmite programul TV5 în localitatea Seleuş, deşi acest program este înscris în oferta de programe aprobată de Consiliu.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. TELNET S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate. În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de cablu din localităţile Seleuş, judeţul Arad şi Baia de Criş, judeţul Hunedoara, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. TELNET S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţelele de cablu din localităţile Seleuş, judeţul Arad, şi Baia de Criş, judeţul Hunedoara, a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine acordul CNA, privind modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, s-a constatat că S.C. TELNET S.R.L. a încălcat şi dispoziţiile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului, întrucât nu retransmite programul TV 5, deşi acest program este înscris în oferta de programe aprobată de Consiliu.”