Decizia nr. 956 din 17.11.2009

17.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. INTERNATIONAL OLISAT S.R.L.,
cu sediul în Bacău, Calea Republicii nr. 58, bl. 58, sc. D, ap. 11, jud. Bacău

pentru localitatea Livezi, judeţul Bacău

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la reţelele de cablu din localitatea Livezi, judeţul Bacău, aparţinând S.C. INTERNATIONAL OLISAT S.R.L..

Distribuitorul de servicii S.C. INTERNATIONAL OLISAT S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A6931/04.12.2008 pentru localitatea Livezi, judeţul Bacău.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. INTERNATIONAL OLISAT S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA, în data de 3 noiembrie 2009, în localitatea Livezi, judeţul Bacău, s-a constatat că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. INTERNATIONAL OLISAT S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : SPORT.RO, SPERANŢA TV, PRO CINEMA, ACASĂ TV, DISCOVERY CHANNEL, ANIMAL PLANET, MINIMAX, CINEMAX, MGM, AXN, DISNEY CHANNEL, HALLMARK, MOVIES 24, ROMANTICA, MUSIC CHANNEL, NATIONAL GEOGRAPHIC, CANAL (FĂRĂ SIGLĂ POST) PE CARE SE DIFUZEAZĂ MATERIALE ELECTORALE ALE CANDIDATULUI PSD LA PREŞEDINŢIA ROMÂNIEI – DOMNUL MIRCEA GEOANĂ, iar programele TVR INTERNATIONAL, METEO TV, UTV, TVRM CULTURAL, PARTY TV şi CANAL TELESHOP, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

În baza aceluiaşi raport întocmit de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. INTERNATIONAL OLISAT S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 50 coroborate cu cele ale art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât în localitatea Livezi, judeţul Bacău, a retransmis un program distinct (fără siglă post) pe care se difuzează materiale electorale ale candidatului PSD la preşidenţie – domnul Mircea Geoană, fără să deţină licenţă audiovizuală (analogică sau, după caz, digitală) şi decizie de autorizare audiovizuală, documente legale şi absolut obligatorii în virtutea cărora societatea ar fi avut dreptul să difuzeze acest program.

Potrivit dispoziţiilor art. 50 din Legea audiovizualului, furnizarea unui serviciu de programe de către un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice sau digitale şi, după caz, a licenţei de emisie analogică sau digitală. Conform prevederilor art. 58 alin. (1) din acelaşi act normativ, difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h), j), k) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. INTERNATIONAL OLISAT S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de cablu din localitatea Livezi, judeţul Bacău, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. INTERNATIONAL OLISAT S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Livezi, judeţul Bacău, a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine acordul CNA, privind modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, s-a constatat că distribuitorul de servicii a încălcat şi dispoziţiile art. 50 coroborate cu cele ale art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât difuzează un program, fără să deţină licenţă audiovizuală şi decizie de autorizare audiovizuală."