Decizia nr. 955 din 17.11.2009

17.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 2.500 lei a S.C. ENERO PROD SRL,
SLATINA, Aleea Independenţei nr. 1, etaj 1, jud. Olt

pentru postul de televiziune OLT TV
SLATINA, Aleea Independenţei nr. 1
Casa de Cultură a Sindicatelor etaj 2, jud. Olt

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la modul în care postul OLT TV a reflectat, în emisiunile de ştiri, de dezbatere şi de promovare electorală, difuzate în perioada 06 -12 noiembrie 2009, activitatea de campanie electorală a candidaţilor pentru alegerea Preşedintelui României.

Postul de televiziune OLT TV aparţine radiodifuzorului S.C. ENERO PROD SRL (licenţa audiovizuală nr. TV-C 073.1/11.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 572.1/12.09.2006).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului, pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 853/2009, radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :
a) echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ;
c) imparţialitate – tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.

În privinţa emisiunilor de dezbatere electorală, Consiliul a constatat că, în perioada 06 - 12 noiembrie 2009, numai reprezentanţii candidatului Traian Băsescu şi cei ai candidatului Crin Antornescu au fost prezenţi în emisiuni de acest tip, în timp ce reprezentanţii celorlalţi candidaţi nu au avut nicio participare.

Astfel, atât reprezentanţii candidatului Traian Băsescu, cât şi cei ai candidatului Crin Antonescu au fost prezenţi în emisiuni de dezbatere electorală câte 6 ore şi 46 de minute, fără ca ceilalţi 10 candidaţi să fie prezenţi în emisiuni de acest tip.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a reflectat campania electorală a candidaţilor cu respectarea principiilor echităţii, echilibrului şi imparţialităţii, reglementate de dispoziţiile art. 3 din Decizia CNA nr. 853/2009.

Potrivit acestor dispoziţii, toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului, în condiţiile unei prezentări echilibrate şi echitabile.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că, în perioada 06 - 12 noiembrie 2009, postul OLT TV a difuzat emisiuni de promovare electorală cu încălcarea principiilor echităţii şi echilibrului, reglementate de legislaţia audiovizuală.

Astfel, în perioada monitorizată, postul OLT TV a difuzat emisiuni de promovare electorală în cadrul cărora au fost promovaţi numai domnii Traian Băsescu şi Crin Antonescu, în timp ce ceilalţi 10 candidaţi pentru alegerea Preşedintelui României nu au beneficiat de nicio promovare electorală.

Potrivit datelor menţionate în raport, în perioada 06 - 12 noiembrie 2009, în cadrul emisiunilor de promovare electorală, domnul Traian Băsescu a fost prezentat timp de 8 ore şi 15 minute, iar domnul Crin Antonescu a fost prezentat timp de 5 ore şi 21 de minute.

Consiliul apreciază că o astfel de abordare a emisiunilor de promovare electorală a fost de natură a afecta reflectarea campaniei electorale a candidaţilor care participă la competiţia pentru alegerea Preşedintelui României, atât în privinţa faptului că timpul dedicat promovării domnilor Traian Băsescu şi Crin Antonescu nu a fost unul echilibrat, diferenţa de timp fiind semnificativă, cât şi în ceea ce priveşte faptul că ceilalţi 10 candidaţi nu au fost deloc promovaţi.

Art. 26^1 din Legea audiovizualului instituie în sarcina radiodifuzorilor obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, prin facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, lucru ce nu s-a întâmplat în cadrul emisiunilor electorale difuzate de post în perioada monitorizată.

De asemenea, potrivit art. 3 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 853/2009, radiodifuzorul avea obligaţia ca emisiunile electorale să fie difuzate cu respectarea principiilor de echitate, echilibru şi de informare corectă a publicului.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii aflaţi în competiţie electorală să fie trataţi în mod echitabil şi echilibrat, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de un tratament egal.

La art. 2 din aceeaşi Decizie se prevede că, pentru candidaţii la alegerea Preşedintelui României, accesul la serviciile publice şi private de radio şi de televiziune este egal şi gratuit. În lumina acestor dispoziţii şi în spiritul asigurării unei desfăşurări echilibrate a campaniei electorale, legiuitorul a reglementat un cadru egal aplicabil tuturor candidaţilor, astfel încât aceştia să beneficieze de posibilitatea reală de a se face cunoscuţi publicului, care să conducă la exercitarea dreptului la vot în deplină cunoştinţă de cauză.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de prevederile art. 10 din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 2.500 lei, luând în consideraţie că, anterior, prin decizia nr. 942/12.11.2009, acestuia i-a fost adresată o somaţie publică de intrare în legalitate cu privire la difuzarea emisiunilor cu caracter electoral.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. ENERO PROD SRL (licenţa audiovizuală nr. TV-C 073.1/11.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 572.1/12.09.2006) se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.


Către

S.C. ENERO PROD SRL
SLATINA, Aleea Independenţei nr. 1, etaj 1, jud. Olt

pentru postul de televiziune OLT TV
SLATINA, Aleea Independenţei nr. 1
Casa de Cultură a Sindicatelor etaj 2, jud. Olt

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 955/17.11.2009 şi vă atragem atenţia că, potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, S.C. ENERO PROD SRL are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OLT TV cu amendă de 2.500 lei, întrucât, în perioada 06 - 12 noiembrie 2009, reflectarea campaniei electorale s-a făcut în mod dezechilibrat în sensul că, în emisiunile de dezbatere electorală, au fost prezenţi numai reprezentanţii candidaţilor Traian Băsescu şi Crin Antonescu, timp de câte 6 ore şi 46 de minute, în timp de reprezentanţii celorlalţi candidaţi nu au avut nicio participare.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat un dezechilibru şi în privinţa promovării electorale.

Astfel, au fost promovaţi numai domnii Traian Băsescu, timp de 8 ore şi 15 minute, şi Crin Antonescu, timp de 5 ore şi 21 de minute, în timp ce ceilalţi 10 candidaţi pentru alegerea Preşedintelui României nu au beneficiat de promovare electorală."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.