Decizia nr. 954 din 28.09.2010

28.09.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 2.500 lei a S.C. ANTENA 3 S.A.
cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1
C.U.I. R15971591

pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 septembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea de către radiodifuzor a obligaţiei de a comunica publicului, pe postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS, motivele şi obiectul sancţiunii adresate prin Decizia CNA nr. 925/21.09.2010.

Postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.1/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0/24.06.2005).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

„Art. 93^1

(1) Radiodifuzorul căruia i s-a aplicat o sancţiune sau i s-a adresat o somaţie de intrare în legalitate de către Consiliu are obligaţia de a comunica publicului motivele şi obiectul sancţiunii sau ale somaţiei, în formularea transmisă de Consiliu.

(2) În cazul serviciilor de programe de televiziune, textul somaţiei sau al sancţiunii se difuzează în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18,00 - 22,00, din care o dată în principala emisiune de ştiri”.

În fapt, prin Decizia CNA nr. 925/21.09.2010 radiodifuzorul a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 42 alin. (1), (3) şi ale art. 71 alin. (1) lit. (a) şi (b), alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, prin decizia menţionată, radiodifuzorul a fost atenţionat că în sarcina sa este stabilită şi obligaţia prevăzută de dispoziţiile art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul difuzării textului sancţiunii în formularea transmisă de Consiliu şi în termenul prevăzut de lege.

Decizia de sancţionare a fost comunicată radiodifuzorului, prin fax, la data de 22 septembrie 2010, ora 14.50, acesta având obligaţia ca până pe data de 23 septembrie 2010, cel târziu, să difuzeze textul şi motivele sancţiunii aplicate de CNA în data de 21 septembrie 2010.

Din verificările efectuate de Direcţia Monitorizare s-a constatat că în perioada 22-27 septembrie 2010 radiodifuzorul nu a difuzat textul sancţiunii.

În atare situaţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia stabilită în sarcina sa de prevederile art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că nu a difuzat textul sancţiunii în termenul şi condiţiile stabilite de legiuitor.

Faţă de toate aceste aspecte, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. cu amendă în cuantum de 2.500 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 93^1 alin. (5) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 76.1/16.12.2003 şi deciziei de autorizare nr. 882.0/24.06.2005, pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS, se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. ANTENA 3 S.A.
Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1
C.U.I. R15971591

pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 954/28.09.2010 privind amendarea cu 2.500 lei a radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ANTENA 3 cu amendă în cuantum de 2.500 lei, întrucât nu şi-a îndeplinit obligaţia de a aduce la cunoştinţa publicului, în termenul legal, textul şi motivele sancţiunii aplicate de CNA în data de 21 septembrie 2010.

Potrivit Legii audiovizualului, textul sancţiunii trebuie difuzat în 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.