Decizia nr. 953 din 28.09.2010

28.09.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. L&I LOGISTIC COMPANY S.R.L.,
Comuna Pleniţa, str. Cătălin Bursaci, nr.3, judeţul Dolj ;

pentru postul GENERAL TV
Craiova, Piaţa Gării, bl. B 4, et. 1, jud Dolj ;

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 septembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie în baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 11094/24.08.2010 cu privire la emisiunile „În direct cu Gagiu” difuzate în zilele de 20 şi 27 iulie 2010 de postul GENERAL TV.

Postul GENERAL TV aparţine S.C. L&I LOGISTIC COMPANY S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 487/22.10.2009 şi decizia de autorizare nr. 1667.0/16.02.2010).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. L&I LOGISTIC COMPANY S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 42 alin (1) şi (4) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor invocate :

ART. 42
(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.
(4) Realizatorii emisiunilor au obligaţia să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă împotriva altor persoane.

În fapt, postul “GENERAL TV” (GTV) a difuzat în zilele de 20.07.2010 şi 27.07.2010, emisiunea “În Direct cu Gagiu”. În cadrul acestor ediţii au fost discutate situaţiile mai multor familii din cartierului craiovean Valea Roşie, familii care au fost evacuate din camerele unui cămin pentru neplata la timp a chiriei şi pentru sume restante datorate Regiei de administrare a spaţiului locativ din Craiova.

Atât în cadrul emisiunii din data de 20.07.2010, cât şi în cadrul emisiunii din 27.07.2010, invitaţii din studio au făcut afirmaţii conform cărora, vinovat de situaţia lor ar fi fost domnul Moşmolea Constantin, preşedinte al asociaţiei de locatari nr. 15 din Craiova, acuzat că ar fi dublat nejustificat valoarea restanţelor unor chiriaşi, şi administratorul asociaţiei, care nu ar fi vrut să încaseze şi sume mai mici decât cele datorate de către locatarii cu întârzieri la plata chiriilor. Pe ecran, în timpul celor două emisiuni, au fost prezentate diverse documente (chitanţe, angajamente de plată, adrese către Primăria Craiova, plângere către Parchetul Craiova, expertize sociale şi contabile etc.) documente care să susţină afirmaţiile celor prezenţi în studio.

De asemenea, domnul Moşmolea Constantin a fost acuzat că a consumat alcool şi că, în acel context, a avut un comportament necorespunzător (ar fi înjurat, i-ar fi făcut, pe cei evacuaţi sau în situaţii similare, ţigani etc.).

Analizând cele două ediţii ale emisiunii „În direct cu Gagiu”, membrii Consiliului au constatat că difuzarea ediţiei din data de 27 iulie 2010 s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor legale privind dreptul la imagine al persoanei.

Astfel, pe parcursul emisiunii din data de 27.07.2010, pe ecran, în partea de sus, a fost scris cu litere de tipar „ILIE SIMA : ,,DE O SĂPTĂMÂNĂ, PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI NR.15, MOŞMOLEA, BEA DE URINEAZĂ CÂINII PE EL”, Ilie Sima fiind unul dintre invitaţii prezenţi în studio.

Membrii Consiliului au apreciat că o astfel de afirmaţie, postată sub formă de titlu-informaţie, permanent pe ecran, a fost de natură a afecta în mod nejustificat imaginea şi demnitatea unei persoane care nu a fost prezentă în emisiune, radiodifuzorul încălcând normele audiovizuale privind protecţia dreptului la imagine.

De asemenea, Membrii Consiliului au mai constatat că, în cadrul emisiunii, atât invitaţii prezenţi în studio, cât şi cei care au intervenit telefonic, au folosit un limbaj suburban, cu expresii licenţioase, iar moderatorul nu a intervenit prompt pentru stoparea acestuia, aşa cum impun reglementările audiovizuale.

Redăm spre exemplificare din raportul de monitorizare :

Anonim 1(intervenţie telefonică - reper 00:24:12 – „...Băi fraţilor băi nu mai căşunaţi pe om şi spuneţi acia(sic !) în direct la televiziune că se pişă câinii pe el băi, că se pişă câinii pe voi că voi dormiţi cu câinii în cameră, băi...
Anonim 1(intervenţie telefonică - reper 00:29:15 - „...De câte ori l-ai văzut tu pe Moşmolea că se pişă câinii pe el pe stradă ?...
Anonim 2 (intervenţie telefonică) : „ Domn’e pe mine nu mă interesează de Moşmolea, că Moşmolea n-are nici o valoare......nu ştiu...i-a dat şi la muie...”
Moderator : „Nu vorbiţi aşa...nu vorbiţi aşa(timid !)”
Anonim 1 : „...I-auzi i-a dat la muie lui Moşmolea...”
Invitat : „Auziţi, dar dumneavoastră de ce sunteţi contra noastră ?...”

Membrii Consiliului au apreciat, în calitate de garanţi ai interesului public în domeniul audiovizualului, că un limbaj precum cel utilizat de radiodifuzor însuşi la afişarea permanentă a unui titlu, dar şi cel permis de moderator invitaţilor sunt total nepotrivite într-un program audiovizual şi de natură a prejudicia dreptul la imagine şi demnitatea unor persoane.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, şi a dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. L&I LOGISTIC COMPANY S.R.L. pentru postul GENERAL TV şi dispune intrarea deîndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. L&I LOGISTIC COMPANY S.R.L., pentru postul GENERAL TV, are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul GENERAL TV cu somaţie publică, întrucât, în cadrul ediţiei „În direct cu Gagiu”, difuzată în data de 27 iulie 2010, pe ecran a fost afişat un titlu de natură a prejudicia imaginea şi demnitatea unei persoane, iar moderatorul emisiunii nu a avut o atitudine fermă care să stopeze limbajul vulgar şi injurios folosit în cadrul discuţiilor.

Potrivit Codului audiovizualului, orice persoană are dreptul la propria imagine, iar realizatorii emisiunilor au obligaţia să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă împotriva altor persoane.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.