Decizia nr. 953 din 17.11.2009

17.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. TELE M S.A.,
cu sediul în Iaşi, şos. Codrescu nr. 6, jud. Iaşi

pentru postul de televiziune TELE’M IAŞI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile cu caracter electoral difuzate de postul TELE’M IAŞI, în perioada 06-12 noiembrie 2009, activitatea de campanie electorală a candidaţilor la funcţia de preşedinte al României.

Postul de televiziune TELE’M IAŞI aparţine radiodifuzorului S.C. TELE M S.A., (licenţa audiovizuală nr. TV 003.1/08.01.1993, decizia de autorizare nr. 017/12.05.1994 şi reautorizare nr. 017-1/12.05.1994).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TELE M S.A. a încălcat dispoziţiile art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.3 alin. (1) din Decizia 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Conform normelor invocate din Legea audiovizualului, pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009, prevede :

(1) Radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :
a) echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ;
c) imparţialitate - tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, în perioada 06-12.11.2009, postul TELE’M IAŞI a difuzat emisiuni de promovare electorală cu încălcarea principiilor echităţii şi echilibrului, reglementate de legislaţia audiovizuală.

Astfel, în perioada monitorizată, postul TELE’M IAŞI a difuzat emisiuni de promovare electorală, în cadrul cărora au fost promovaţi doar trei candidaţi, respectiv domnii Traian Băsescu, Mircea Geoană şi Crin Antonescu, în timp ce ceilalţi 9 candidaţi pentru alegerea Preşedintelui României nu au beneficiat de nicio promovare electorală.

Potrivit datelor menţionate în raport, în perioada 06 - 12 noiembrie 2009, în cadrul emisiunilor de promovare, domnul Traian Băsescu a fost promovat timp de 5 ore 10 minute şi 33 de secunde, domnul Mircea Geoană, 10 minute şi 30 de secunde, iar domnul Crin Antonescu, 23 de minute şi 20 de secunde, în timp ce ceilalţi 9 candidaţi pentru alegerea Preşedintelui României nu au beneficiat de promovare electorală.

De asemenea, conform acestor date, chiar şi promovarea celor 3 candidaţi a fost inechitabilă, în sensul că dl. Traian Băsescu a beneficiat de un timp mult mai mare faţă de contracandidaţii săi, respectiv de 5 ore, 10 minute şi 33 de secunde, faţă de dl. Mircea Geoană care a beneficiat numai de 10 minute şi 30 de secunde, iar dl. Crin Antonescu de 23 de minute şi 20 de secunde.

Consiliul apreciază că o astfel de abordare a emisiunilor cu caracter electoral a fost de natură a afecta reflectarea campaniei electorale a candidaţilor care participă la competiţia pentru alegerea în funcţia supremă în stat şi de a prejudicia dreptul publicului de a cunoaşte programele electorale ale candidaţilor, astfel încât să poată vota în cunoştinţă de cauză.

La art. 26^1 din Legea audiovizualului este instituită în sarcina radiodifuzorilor obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, prin facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, lucru ce nu s-a întâmplat în cadrul emisiunilor electorale difuzate de post în perioada monitorizată.

De asemenea, potrivit art. 3 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009, radiodifuzorul avea obligaţia ca emisiunile electorale să fie difuzate cu respectarea principiilor de echitate, echilibru şi de informare corectă a publicului.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii aflaţi în competiţie electorală să fie trataţi în mod echitabil şi echilibrat, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de un tratament egal.

La art. 2 din aceeaşi decizie se prevede că, pentru candidaţii la alegerea Preşedintelui României, accesul la serviciile publice şi private de radio şi de televiziune este egal şi gratuit. În lumina acestor dispoziţii şi în spiritul asigurării unei desfăşurări echilibrate a campaniei electorale, legiuitorul a reglementat un cadru egal aplicabil tuturor candidaţilor, astfel încât aceştia să beneficieze de posibilitatea reală de a se face cunoscuţi publicului, care să conducă la exercitarea dreptului la vot în deplină cunoştinţă de cauză.

În acest sens, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a reflectat campania electorală a candidaţilor cu respectarea principiilor echităţii şi echilibrului, reglementate de legislaţia audiovizuală.

În temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. TELE M S.A. pentru postul de televiziune TELE’M IAŞI şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul S.C. TELE M S.A. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TELE’M IAŞI cu somaţie publică, întrucât în cadrul emisiunilor cu caracter electoral, difuzate în perioada 06-12 noiembrie 2009, nu a asigurat o prezentare echitabilă şi echilibrată a campaniei electorale desfăşurate de candidaţii la funcţia de Preşedinte al României.

Astfel, în cadrul emisiunilor de promovare electorală, domnul Traian Băsescu a fost promovat timp de 5 ore 10 minute şi 33 de secunde, domnul Mircea Geoană, 10 minute şi 30 de secunde, iar domnul Crin Antonescu, 23 de minute şi 20 de secunde, în timp ce ceilalţi 9 candidaţi pentru alegerea Preşedintelui României nu au beneficiat de promovare electorală.

Potrivit reglementărilor audiovizuale, toţi candidaţii trebuie să fie trataţi obiectiv şi echidistant, să beneficieze de o prezentare echilibrată şi de posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.