Decizia nr. 952 din 28.09.2010

28.09.2010


envoyer l'article par mail title=

S.C. Weltcom SRL
Str. Ciprian Porumbescu nr. 14
Loc. Mediaş Jud. Sibiu

pentru postul RADIO RING

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 septembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind respectarea regimului difuzării publicităţii, de postul RADIO RING din localitatea Mediaş, în perioada 31 august-6 septembrie 2010, între orele 7.00-22.00.

Postul RADIO RING aparţine radiodifuzorului S.C. WELTCOM S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 195.1/26.03.1996 şi decizia de autorizare nr.229.1/13.05.2010). În perioada monitorizată menţionată, postul RADIO RING a difuzat un spot publicitar pentru un laborator de psihologie, în cadrul căruia au fost promovate serviciile oferite de acesta, fiind indicate adresa şi numărul de telefon/fax, precum şi programul de consultanţă.

Spotul publicitar a avut următorul conţinut :

„Laborator psihologic prin doctorand Laurenţiu Oprea vă oferă la cele mai mici tarife din oraş, examinare psihologică pentru toate categoriile de personal : la angajare, la obţinerea permisului de conducere toate categoriile. Laboratorul asigură testări psihologice periodice pentru toate activităţile cuprinse în nomenclatorul Ministerului Muncii : teste pentru agenţi de pază şi pădurari, siguranţă naţională, permis de portarmă cu sau fără muniţie de vânătoare şi testări clinice. Reţineţi adresa : Mediaş, str. Lucian Blaga nr. 3, în sediul redacţiei Informaţia Săptămânii, tel/fax 845765. Program de luni până vineri între orele 8 şi 16. Încercaţi şi vă testaţi aptitudinile, chiar şi limitele la laboratorul psihologic Laurenţiu Oprea.”

Analizând conţinutul spotului, membrii Consiliului au constatat că acesta nu respectă dispoziţiile referitoare la regimul difuzării publicităţii în audiovizual prevăzute de art. 146 alin. (1) lit. c) şi art. 158 alin.(1) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 146 alin. (1) lit. c) din Codul audiovizualului, este interzisă publicitatea pentru psihologie.

Conform prevederilor art. 158 alin. (1) din acelaşi act normativ, este interzisă orice formă de publicitate pentru furnizarea de servicii medicale publice, de stat şi private.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, prin conţinutul lui, spotul menţionat promovează serviciile oferite de un cabinet de psihologie, respectiv : examinare psihologică în vederea angajării, obţinerii permisului de conducere, testări psihologice periodice pentru prestarea de activităţi, precum şi testări clinice.

Or, legislaţia audiovizuală interzice difuzarea de publicitate pentru psihologie, interdicţie imperativă pe care radiodifuzorul nu o respectă. Pe de altă parte, Consiliul consideră că sintagma „testări clinice" folosită în spot poate induce mesajul că serviciile astfel promovate ar fi, prin natura lor, asimilabile celor medicale, fapt ce contravine prevederilor art. 158 alin. (1) din Codul audiovizualului, potrivit cărora este interzisă orice formă de publicitate pentru furnizarea de servicii medicale publice, de stat şi private.

Pentru aceste considerente, în temeiul şi cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune intrarea de îndată în legalitate în privinţa spotului publicitar pentru promovarea unui cabinet de psihologie, difuzat de postul RADIO RING.