Decizia nr. 952 din 17.11.2009

17.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. FASTPROMO S.R.L.,
cu sediul în Braşov, Str. N.D. Cocea nr. 2A, jud. Braşov

pentru postul de televiziune TV S CRAIOVA
Craiova, jud. Dolj, Str. Ion Maiorescu nr. 10 et. 6 Camera 606. Corp A

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile de promovare electorală, difuzate de postul TV S CRAIOVA în perioada 6 - 12 noiembrie 2009, activitatea de campanie electorală a candidaţilor la funcţia de Preşedinte al României.

Postul de televiziune TV S CRAIOVA aparţine S.C. FASTPROMO S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV –C019.3/09.07.2003 şi decizia de autorizare nr. 567.2/11.07.2006).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului, pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 853/2009, radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :
a) echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ;
c) imparţialitate – tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, în perioada 6-12 noiembrie 2009, postul TV S CRAIOVA a difuzat emisiuni de promovare electorală cu încălcarea principiilor echităţii şi echilibrului, reglementate de legislaţia audiovizuală.

Astfel, în perioada monitorizată, postul TV S CRAIOVA a difuzat emisiuni de promovare electorală în cadrul cărora au fost promovaţi următorii candidaţi :

dl. Traian Băsescu timp de 2 ore, 04 minute şi 58 de secunde, dl. Mircea Geoană timp de 2 ore, 37 minute şi 08 secunde, dl. Crin Antonescu, timp de o oră, 51 de minute şi 24 de secunde, Sorin Oprescu timp de 2 ore, 48 de minute şi 44 de secunde, dl. Kelemen Hunor timp 3 ore şi 7 minute, în timp ce dl. Corneliu Vadim Tudor a beneficiat numai de 5 minute, dl. Constantin Potîrcă de 32 de minute, dl. Remus Cernea de 40 de minute, iar ceilalţi 4 candidaţi pentru alegerea Preşedintelui României nu au beneficiat de nicio emisiune de promovare electorală.

Consiliul apreciază că o astfel de abordare a emisiunilor de promovare electorală a fost de natură a afecta reflectarea campaniei electorale a candidaţilor care participă la competiţia pentru alegerea Preşedintelui României.

Art. 26^1 din Legea audiovizualului instituie în sarcina radiodifuzorilor obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, prin facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, lucru ce nu s-a întâmplat în cadrul emisiunilor electorale difuzate de post în perioada monitorizată.

De asemenea, potrivit art. 3 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 853/2009, radiodifuzorul avea obligaţia ca emisiunile electorale să fie difuzate cu respectarea principiilor de echitate, echilibru şi de informare corectă a publicului.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii aflaţi în competiţie electorală să fie trataţi în mod echitabil şi echilibrat, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de un tratament egal.

La art. 2 din aceeaşi Decizie se prevede că, pentru candidaţii la alegerea Preşedintelui României, accesul la serviciile publice şi private de radio şi de televiziune este egal şi gratuit. În lumina acestor dispoziţii şi în spiritul asigurării unei desfăşurări echilibrate a campaniei electorale, legiuitorul a reglementat un cadru egal aplicabil tuturor candidaţilor, astfel încât aceştia să beneficieze de posibilitatea reală de a se face cunoscuţi publicului, iar acesta să-şi exercite dreptul la vot în deplină cunoştinţă de cauză.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a reflectat campania electorală cu respectarea principiilor echităţii şi echilibrului, reglementate de legislaţia audiovizuală.

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. FASTPROMO S.R.L. pentru postul de televiziune TV S CRAIOVA şi dispune intrarea de îndată în legalitate, în sensul tratării în mod echilibrat şi imparţial a tuturor candidaţilor la funcţia de Preşedinte al României.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul S.C. FASTPROMO S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar în care postul difuzează program local, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TV S CRAIOVA cu somaţie publică, întrucât în cadrul emisiunilor cu caracter electoral, difuzate în perioada 6 -12 noiembrie 2009, nu a asigurat o prezentare echitabilă şi echilibrată a campaniei electorale desfăşurate de candidaţii la funcţia de Preşedinte al României.

Astfel, în cadrul emisiunilor de promovare electorală din perioada menţionată, candidaţii Traian Băsescu, Mircea Geoană, Sorin Oprescu şi Kelemen Hunor au beneficiat de peste 2 ore de promovare, domnul Crin Antonescu de o oră şi 50 de minute, în timp ce domnii Corneliu Vadim Tudor, Constantin Potârcă şi Remus Cernea de aproximativ 30 de minute fiecare, iar domnii George Becali, Ovidiu Iane, Eduard Manole şi Constantin Rotaru, de asemenea, candidaţi la funcţia de Preşedinte al României, nu au fost promovaţi.

Potrivit reglementărilor audiovizuale, toţi candidaţii trebuie să fie trataţi obiectiv şi echidistant, să beneficieze de o prezentare echilibrată şi de posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.