Decizia nr. 950 din 12.11.2009

12.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. TRANSILVANIA MEDIA TRUST S.R.L. împotriva Deciziei C.N.A. nr. 909/27.10.2009 privind amendarea cu 5.000 lei

S.C. TRANSILVANIA MEDIA TRUST S.R.L. C.U.I. 25706940
Str. Vasile Lucaciu nr. 162
BAIA MARE Jud. Maramureş

pentru postul AXA TRANSILVANIA
B-dul Bucureşti BAIA MARE Jud. Maramureş

Întrunit în şedinţa publică din data de 12 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat contestaţia formulată de S.C. TRANSILVANIA MEDIA TRUST S.R.L., înregistrată sub nr. 15756/30.10.2009, împotriva Deciziei CNA nr. 909/27.10.2009 prin care această societate a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 42 alin. (1) şi (4) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Analizând motivele invocate în susţinerea contestaţiei, membrii Consiliului au apreciat că acestea nu sunt de natură a atrage revocarea deciziei contestate.

Reanalizând motivele de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii deciziei de sancţionare, membrii Consiliului au constatat că faptele reţinute în sarcina radiodifuzorului prin decizia contestată au fost foarte grave, de natură a afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor şi de a prejudicia dreptul la imagine a persoaneei, iar decizia a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002.

Astfel, Consiliul a avut în vedere faptul că, în mai multe ediţii ale emisiunii „Presa scrisă", difuzate în zilele de 27, 28 şi 29 septembrie 2009, realizatorul a făcut aprecieri şi comentarii de natură a prejudicia o întreagă categorie profesională, respectiv profesorii, folosind un limbaj injurios la adresa acestora. De asemenea, realizatorul a făcut afirmaţii jignitoare cu privire la capacitatea intelectuală, precum şi la statutul civil al unei persoane, fapt de natură a aduce atingere dreptului la imagine al acesteia.

Difuzarea în reluare, la o oră accesibilă copiilor, a unei emisiuni în care s-a folosit un limbaj injurios la adresa cadrelor didactice poate constitui un model negativ de comportament pentru elevii minori, fapt de natură a afecta dezvoltarea morală a acestora.

În ceea ce priveşte susţinerile dumneavoastră cu privire la calificarea pe care aţi atribuit-o emisiunii „Presa scrisă", anume cea de pamflet, Consiliul consideră că sunt nefondate. Astfel, invocarea încadrării emisiunii în genul literar specificat, nu justifică prejudicierea dreptului la imagine a unei întregi categorii profesionale (în speţă, profesori) sau a oricărei alte persoane şi nu vă îndreptăţeşte să utilizaţi termeni injurioşi în cadrul emisiunii.

În calitate de garant al intereselui public, Consiliul are îndatorirea de a interveni şi de a sancţiona radiodifuzorii, atunci când constată că în cadrul serviciilor de programe nu este asigurată protecţia copiilor sau nu este respectat dreptul la imagine al persoanei, astfel cum s-a întâmplat în cadrul mai multor ediţii ale emisiunii „Presa scrisă".

Faţă de aceste argumente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia, ca neîntemeiată.