Decizia nr. 95 din 21.02.2012

23.02.2012


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 130.000 lei a S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A.
 cu sediul în BUCUREŞTI, B-dul Timişoara nr. 26Z, Clădirea Anchor Plaza, birou 6A01, corp A, etaj 6, sector 6, C.U.I. 18684823

 pentru postul de televiziune KANAL D

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 21 februarie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea duratei orare de difuzare a publicităţii în cadrul serviciilor de programe, transmise în perioada noiembrie 2011 – ianuarie 2012, de postul KANAL D.
 Postul de televiziune KANAL D aparţine radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 150.2/30.05.2006, decizia de autorizare audiovizuală nr. 1239.0/30.01.2007 şi reautorizare nr. 1239.1-1/18.08.2009).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

Astfel cum rezultă din rapoartele de monitorizare, măsurarea duratelor orare ale publicităţii televizate s-a făcut fără a se lua în calcul duratele mesajelor de avertizare cu caracter obligatoriu şi ale copertelor de separare, duratele anunţurilor de sponsorizare, duratele secvenţelor de autopublicitate promoţională, precum şi cele ale anunţurilor care nu constituie comunicare comercială (anunţuri umanitare sau ale celor de utilitate publică).

Pentru calculul acestor durate au fost preluate măsurătorile efectuate de GFK (pentru lunile noiembrie şi decembrie 2011) şi KANTAR MEDIA (pentru luna ianuarie 2012) şi s-au prelucrat ţinându-se seama de prevederile din Legea audiovizualului nr. 504/2002. În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul KANAL D în luna noiembrie 2011, în intervalul orar 18.00-23.00, s-a constatat că durata publicităţii difuzate în cadrul unei ore date a fost, după cum urmează :

PDF - 91.1 ko
noiembrie

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în perioada de referinţă precizată în raportul de monitorizare, respectiv noiembrie 2011, a însumat 4 ore 55 de minute şi 55 de secunde, în condiţiile în care depăşirea medie a timpului alocat a fost de 1 minut şi 58,3 secunde, înregistrându-se un număr de 150 de depăşiri. Consiliul a analizat şi raportul de monitorizare întocmit de direcţia de specialitate pentru luna decembrie 2011 (intervalul orar 18.00-23.00) şi a constatat că durata publicităţii difuzate într-un interval de o oră a fost, după cum urmează :

PDF - 93.5 ko
decembrie

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în perioada de referinţă precizată în raportul de monitorizare, respectiv decembrie 2011, a însumat 2 ore, 33 de minute şi 56 de secunde, în condiţiile în care depăşirea medie a timpului alocat a fost de 1 minut şi 35,2 secunde, înregistrându-se un număr de 97 de depăşiri. Or, normele din domeniul audiovizualului, cu privire la regimul difuzării publicităţii, prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20 %, respectiv 12 minute.

Având în vedere această situaţie, ţinând cont că radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, ignorând în continuare aceste dispoziţii, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 130.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. pentru încălcarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g), alin. (2) şi alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 150.2/30.05.2006, al deciziei de autorizare audiovizuale nr. 1239.0/30.01.2007 şi reautorizare nr. 1239.1-1/18.08.2009 pentru postul de televiziune KANAL D, se sancţionează cu amendă în cuantum de 130.000 lei pentru încălcarea prevederilor 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune KANAL D cu amendă de 130.000 lei, întrucât publicitatea difuzată în perioada noiembrie – decembrie 2011, în intervalul orar 18.00 - 23.00, a depăşit limita de timp permisă de lege.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.