Decizia nr. 944 din 23.09.2010

23.09.2010


envoyer l'article par mail title=

S.C. COOL LINE S.R.L.
Bd. Ştefan cel Mare nr. 28, bl. M1, sc. D, et. 4, ap. 43 Târgu Neamţ, jud. Neamţ

pentru postul NEAMŢ TV – Târgu Neamţ

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 septembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie adresa înregistrată la C.N.A. sub nr. 12160/20.09.2010 şi a analizat situaţia prezentată de Serviciul Licenţe-Autorizări cu privire la funcţionarea postului NEAMŢ TV din localitatea Târgu Neamţ, judeţul Neamţ.

Postul de televiziune NEAMŢ TV din localitatea Târgu Neamţ aparţine radiodifuzorului S.C. COOL LINE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 307.5/26.05.2004).

În data de 22.06.2010, Consiliul a aprobat preluarea licenţei TV 307.5/26.05.2010 de către S.C. COOL LINE S.R.L. de la S.C. TIMM PRESS S.R.L., dată la care a aprobat şi solicitarea formulată de noul titular al licenţei audiovizuale de întrerupere a emisiei pentru o perioadă de 90 de zile, perioadă care a expirat la data de 19 septembrie 2010.

Prin adresa 12160/20.09.2010, menţionată mai sus, S.C. COOL LINE S.R.L. a solicitat Consiliului prelungirea perioadei de întrerupere a emisiei cu alte 90 de zile, motivând că licenţa de emisie, necesară pentru efectuarea proiectului tehnic şi depunerea documentaţiei pentru eliberarea ATF, precum şi pentru achiziţionarea emiţătorului, a fost eliberată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii abia la data de 27.08.2010, situaţie în care, proiectul tehnic a fost depus la ANRC în data de 15.09.2010.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constat că, ulterior aprobării şi epuizării perioadei acordate de CNA, radiodifuzorul S.C. COOL LINE S.R.L. nu a reluat difuzarea serviciului de programe pentru postul NEAMŢ TV, solicitând prelungirea perioadei de întrerupere cu încă 90 de zile. Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2), cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. COOL LINE S.R.L. pentru postul NEAMŢ TV din localitatea Târgu Neamţ, judeţul Neamţ şi dispune intrarea în legalitate, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, în sensul respectării obligaţiilor din domeniul audiovizualului, în condiţiile stabilite prin licenţa audiovizuală.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se va conforma prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.