Decizia nr. 943 din 12.11.2009

12.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. DATINA S.R.L.
cu sediul în Drobeta Turnu-Severin, str. Băile Herculane nr. 1, jud. Mehedinţi

pentru postul de televiziune DATINA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile cu caracter electoral difuzate de postul DATINA TV, în perioada 30.10-05.11.2009, activitatea de campanie electorală a candidaţilor la funcţia de preşedinte al României.

Postul de televiziune DATINA TV aparţine radiodifuzorului S.C. DATINA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 096.1/19.10.1995 şi decizia de autorizare nr. 237.0/11.11.1997 şi reautorizare nr. 237.1-1/06.06.2003).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. DATINA S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului, pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009, radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;

b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ;

c) imparţialitate – tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, în perioada 30.10-05.11.2009, în cadrul ştirilor cu temă electorală difuzate de postul DATINA TV, domnul Sorin Oprescu a apărut timp de 5 minute şi 18 secunde, domnul Mircea Geoană timp de un minut şi 31 de secunde, domnul Crin Antonescu un minut şi 24 de secunde, iar domnul Corneliu Vadim Tudor a apărut timp de un minut şi 19 secunde, în timp ce domnii Traian Băsescu, George Becali, Ovidiu Iane, Constantin Rotaru, Gheorghe Eduard Manole, Constantin Potîrcă, Remus Cernea sau Hunor Kelemen, de asemenea, candidaţi la funcţia de Preşedinte al României, nu au beneficiat de nicio prezentare.

De asemenea, s-a constatat că în cadrul emisiunilor de dezbatere pe teme electorale, difuzate de postul de televiziune DATINA TV în aceeaşi perioadă, candidaţii, reprezentanţii acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi, au beneficiat de prezenţa în emisiuni, după cum urmează : pentru domnii Mircea Geoană, Crin Antonescu şi Hunor Kelemen câte o oră şi 20 de minute, în timp ce restul candidaţilor la funcţia de Preşedinte al României sau reprezentanţii ori susţinătorii acestora nu au fost prezentaţi în nicio emisiune de dezbateri.

La art. 26^1 din Legea audiovizualului este instituită în sarcina radiodifuzorilor obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, prin facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, lucru ce nu s-a întâmplat în cadrul emisiunilor electorale difuzate de post în perioada monitorizată.

De asemenea, potrivit art. 3 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009, radiodifuzorul avea obligaţia ca emisiunile electorale să fie difuzate cu respectarea principiilor de echitate, echilibru şi de informare corectă a publicului.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii aflaţi în competiţie electorală să fie trataţi în mod echitabil şi echilibrat, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de un tratament egal.

La art. 2 din aceeaşi decizie se prevede că, pentru candidaţii la alegerea Preşedintelui României, accesul la serviciile publice şi private de radio şi de televiziune este egal şi gratuit. În lumina acestor dispoziţii şi în spiritul asigurării unei desfăşurări echilibrate a campaniei electorale, legiuitorul a reglementat un cadru egal aplicabil tuturor candidaţilor, astfel încât aceştia să beneficieze de posibilitatea reală de a se face cunoscuţi publicului, care să conducă la exercitarea dreptului la vot în deplină cunoştinţă de cauză.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a reflectat campania electorală a candidaţilor cu respectarea principiilor echităţii şi echilibrului, reglementate de legislaţia audiovizuală.

În temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. DATINA S.R.L.. pentru postul de televiziune DATINA TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate, în sensul tratării în mod echilibrat şi imparţial a tuturor candidaţilor la alegerea Preşedintelui României.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul S.C. DATINA S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 19.00-23.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune DATINA TV cu somaţie publică, întrucât în cadrul emisiunilor de ştiri şi dezbateri pe teme electorale, difuzate în perioada 30 octombrie - 5 noiembrie 2009, nu a asigurat o prezentare echitabilă, echilibrată şi imparţială a campaniei electorale desfăşurate de candidaţii la funcţia de Preşedinte al României.

Astfel, în cadrul ştirilor cu temă electorală, domnul Sorin Oprescu a apărut timp de 5 minute şi 18 secunde, domnul Mircea Geoană timp de un minut şi 31 de secunde, domnul Crin Antonescu un minut şi 24 de secunde, iar domnul Corneliu Vadim Tudor a apărut timp de un minut şi 19 secunde, în timp ce domnii Traian Băsescu, George Becali, Ovidiu Iane, Constantin Rotaru, Gheorghe Eduard Manole, Constantin Potîrcă, Remus Cernea sau Hunor Kelemen, de asemenea, candidaţi la funcţia de Preşedinte al României, nu au beneficiat de nicio prezentare.

În ceea ce priveşte emisiunile de dezbateri pe teme electorale, candidaţii, reprezentanţii acestora şi ai partidelor politice care-i susţin, au beneficiat de prezenţa în emisiuni, după cum urmează : pentru domnii Mircea Geoană, Crin Antonescu şi Honor Kelemen câte o oră şi 20 de minute, în timp ce restul candidaţilor la funcţia de Preşedinte al României sau reprezentanţii ori susţinătorii acestora nu au fost prezentaţi în nicio emisiune de dezbateri.

Potrivit reglementărilor audiovizuale, toţi candidaţii trebuie să fie trataţi obiectiv şi echidistant, să beneficieze de o prezentare echilibrată şi de posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.