Decizia nr. 943 din 05.11.2008

05.11.2008


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL,
cu sediul în BUCUREŞTI, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1 BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 05 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 14066/13.10.2008, cu privire la emisiunea „Lumea de azi, lumea de mâine” difuzată în zilele de 30 septembrie şi 13 octombrie 2008, de postul de televiziune OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 27 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 117 alin. (3) şi 146 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 27 alin. (1) din Legea audiovizualului, publicitatea trebuie să se difuzeze grupat, să fie uşor de identificat prin marcaje corespunzătoare şi să fie separată de alte părţi ale serviciului de programe prin semnale optice şi acustice.

Conform dispoziţiilor din Codul audiovizualului :

  • art. 117 alin. (3) : „În cazul în care în spoturile publicitare sunt folosite personaje, decoruri sau situaţii din emisiunile difuzate, pe lângă condiţiile de separare prevăzute la alin. (1) se va insera pe întreaga durată a difuzării menţiunea „Publicitate” ;
  • art. 146 alin. (2) : „Este interzisă menţionarea în publicitate sau în teleshopping a unor indicaţii terapeutice referitoare la boli precum cancer şi alte boli tumorale.” ;

În fapt, în ziua de 30 septembrie 2008, postul de televiziune OTV a difuzat o ediţie a emisiunii „Lumea de azi, lumea de mâine”, în intervalul orar 15.17-15.58, cu tema „Plantele, colesterolul şi mintea”. Emisiunea a fost realizată de Paul Moraru, care a avut-o ca invitată pe farmacista Simona Sanda.

În timpul acestei ediţii, invitata a vorbit despre anumite produse, cum ar fi : CHOLESTADYN, utilizat pentru eficacitatea asupra funcţiei ficatului şi proprietăţile de detoxifiere ale acestuia, IMUNOCAPS, un stimulator imunitar şi MEMOSTIM, un mineral cu acţiuni la nivelul proceselor metabolice ale organismului. Prin modul în care s-a desfăşurat emisiunea, radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile privind regimul difuzării publicităţii în audiovizual.

Cităm din raportul de monitorizare :

Simona Sanda : „Noi ne-am gândit să elaborăm un produs care să acţioneze pe mai multe nivele, este vorba de CHOLESTADYN care are în compoziţie armurariu, binecunoscutul armurariu, în special în ţara noastră, şi foarte folosit de foarte multă vreme tocmai datorită eficacităţii lui asupra funcţiei ficatului. (...).„Are o acţiune de detoxifiere...”.
(...)
Simona Sanda : „... Cu un alt produs natural care se cheamă IMUNOCAPS care este un stimulator imunitar, deci creşte rezistenţa organismului în faţa diverşilor agenţi infecţioşi şi ne protejează de gripă şi răceală, este eficient şi în caz de guturai.”
(...)
Simona Sanda : „... MEMOSTIM acţionează asupra creierului cât, aşa cum am spus, ca şi celelalte produse FARMACLASS asupra organismului în general...”.

În data de 13 octombrie 2008, postul de televiziune OTV a difuzat o altă ediţie a emisiunii „Lumea de azi, lumea de mâine”, în intervalul orar 15.15-16.00, cu tema : „Arta de a trăi şi citostaticele naturale”. Şi această ediţie a fost realizată de Paul Moraru, care a avut-o ca invitată, pe d-na dr. Angela Himovich.

În timpul acestei ediţii, atât realizatorul, cât şi invitata sa au făcut publicitate produselor : DIGESTTON şi PECTORALIS în alte condiţii decât cele prevăzute de legislaţia audiovizuală.

Promovarea produselor menţionate, utilizate în afecţiunile astmului pulmonar, ale ficatului şi a colitei de fermentaţie, au avut ca scop convingerea publicului de a achiziţiona aceste produse.

Redăm din raportul de monitorizare :

Angela Himovich : „De astm, avem, avem propolis peste tot, iar asl nostru PECTORALIS. PECTORALIS şi DIGESTTON pentru noi, în primul rând din produsele noastre. În primul rând vreau să fac o specificare, vreau să spun că poate să ajute, poate să readucă plămânul şi respiraţia la normal. (...). În primul rând nu ne gândim niciodată când ne ducem şi începem : dă-mi două sute de grame de salam, dă-mi două sute de grame de nu ştiu ce... Ne gândim, ei, nu-i nimica, am să mă duc şi am să iau DIGESTTON că îmi trece, nu o să mai fiu nici balonat, nu o să mai am colită de fermentaţie, nu o să mai am nimica...”.

Vizionând înregistrarea celor două ediţii ale emisiunii „Lumea de azi, lumea de mâine” din 30 septembrie şi 13 octombrie 2008, membrii Consiliului au constatat că acestea s-au desfăşurat cu încălcarea dispoziţiilor privind regimul difuzării publicităţii, în sensul că nu au fost respectate normele reglementate de art. 27 alin. (1) din Legea audiovizualului.

Potrivit acestor prevederi, publicitatea trebuie să se difuzeze grupat, să fie uşor de identificat prin marcaje corespunzătoare şi să fie separată de alte părţi ale serviciului de programe prin semnale optice şi acustice.

Anterior difuzării primului calup de publicitate, din emisiunea din 13 octombrie 2008, prezentatorul a îndemnat publicul telespectator să noteze numerele de telefon pentru a achiziţiona produsele d-nei dr. Angela Himovich.

În timpul derulării spotului ce a conţinut publicitate la produsele TUMORLESS, DIGESTTON, LIFEFORCE, MENTHAE, NERVTON, IMUNOFORCE şi PECTORALIS, atât moderatorul, cât şi invitata sa au prezentat verbal aceste produse care au fost însoţite şi de mesajul :

„Sunaţi la numerele de telefon afişate pe ecran pentru a intra în posesia produselor naturale ale doamnei doctor Angela Himovich. Aceste produse pot fi trimise şi prin colete poştale.”

Pe ecran a fost afişat static următorul text : „BUCUREŞTI 0748112421, 0748112423, CONSTANŢA 0341805257 0741034487, ORADEA 0359315796 0745590312, TG. MUREŞ 0265216621.”

Membrii Consiliului au mai constatat că, deşi spotul publicitar a fost prezentat de realizatorul emisiunii, în timpul difuzării acestuia nu a fost inserată menţiunea „PUBLICITATE”, pe întreaga durată a difuzării acestuia, astfel cum prevăd dispoziţiile din Codul audiovizualului.

Faţă de acest aspect, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 117 alin. (3) din Codul audiovizualului, potrivit cărora în cazul în care în spoturile publicitare sunt folosite personaje, decoruri sau situaţii din emisiunile difuzate, pe lângă condiţiile de separare prevăzute la alin. (1) se va insera pe întreaga durată a difuzării menţiunea „Publicitate”.

Şi în emisiunea din 30 septembrie 2008, realizatorul a prezentat verbal spotul publicitar de promovare a produselor CHOLESTADYN, IMUNOCAPS şi MEMOSTIM, fără ca radiodifuzorul să insereze menţiunea „Publicitate”, pe întreaga durată a difuzării acestuia, fapt ce contravine aceloraşi dispoziţii invocate mai sus.

Totodată, membrii Consiliului au constatat că prin intermediul ediţiei difuzate în ziua de 13 octombrie 2008 au fost transmise publicului telespectator mesaje cu privire la ameliorarea şi vindecarea unor boli, printre care şi unele afecţiuni tumorale, încălcându-se prin aceasta prevederile art. 146 alin. (2) din Codul audiovizualului, potrivit cărora, este interzisă menţionarea în publicitate sau în teleshopping a unor indicaţii terapeutice referitoare la boli precum cancer şi alte boli tumorale.

Faţă de aceste aspecte şi ţinând cont de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancţionat anterior, în mod repetat, pentru nerespectarea dispoziţiilor privind difuzarea publicităţii, membrii Consiliului au propus amendarea acestuia cu suma de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., având licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004, pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 27 alin. (1) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 117 alin. (3) şi 146 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,
S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
BUCUREŞTI, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, etaj 6, sector 1 BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 943/05.11.2008 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OTV cu amendă în cuantum de 5.000 lei, pentru încălcarea dispoziţiilor art. 27 din Legea audiovizualului, întrucât în emisiunea “Lumea de azi, lumea de mâine”, difuzată în zilele de 30 septembrie şi 13 octombrie 2008, a făcut publicitate în favoarea unor produse, în alte condiţii decât cele permise de lege.

Potrivit normelor din Legea audiovizualului, publicitatea trebuie să se difuzeze grupat, să fie uşor de identificat prin marcaje corespunzătoare şi să fie separată de alte părţi ale serviciului de programe prin semnale optice şi acustice.

În cadrul ediţiei difuzate în ziua de 13 octombrie 2008, au fost transmise publicului telespectator mesaje cu privire la ameliorarea şi vindecarea unor boli, printre care şi unele afecţiuni tumorale, încălcându-se prin aceasta prevederile art. 146 din Codul audiovizualului, potrivit cărora, este interzisă menţionarea în publicitate sau în teleshopping a unor indicaţii terapeutice referitoare la boli precum cancer şi alte boli tumorale.

De asemenea, publicitatea difuzată în timpul celor celor două ediţii ale emisiunii şi prezentată de realizator, nu a fost marcată ca atare, în sensul că, pe ecran nu s-a inserat menţiunea „Publicitate” pe întreaga durată a difuzării calupurilor publicitare, fapt ce contravine prevederilor art. 117 din Codul audiovizualului.

Potrivit acestora, în cazul în care în spoturile publicitare sunt folosite personaje, decoruri sau situaţii din emisiunile difuzate, se va insera pe întreaga durată a difuzării menţiunea „Publicitate”.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.