Decizia nr. 942 din 12.11.2009

12.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. ENERO PROD S.R.L.,
cu sediul în SLATINA, Aleea Independenţei nr. 1, etaj 1,
Casa de Cultură a Sindicatelor, jud. Olt

pentru postul de televiziune OLT TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la modul în care postul OLT TV a reflectat, în emisiunile de ştiri, de dezbatere şi de promovare electorală, difuzate în perioada 30.10-05.11.2009, programele politice şi activitatea de campanie electorală ale candidaţilor pentru alegerea Preşedintelui României.

Postul de televiziune OLT TV aparţine radiodifuzorului S.C. ENERO PROD S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 073.1/11.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 572.1/12.09.2006 pentru localitatea Slatina, judeţul Olt).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ENERO PROD S.R.L. a încălcat prevederile art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului, pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 853/2009, radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;

b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ;

c) imparţialitate - tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, în perioada 30 octombrie - 05 noiembrie 2009, postul Olt TV a difuzat emisiuni de ştiri şi de dezbatere electorală cu încălcarea principiilor echităţii şi echilibrului, reglementate de legislaţia audiovizuală.

Astfel, în perioada monitorizată, postul Olt TV a difuzat emisiuni de ştiri electorale, în cadrul cărora a reflectat programele politice şi activitatea de campanie electorală ale candidaţilor Traian Băsescu, Mircea Geoană, Crin Antonescu şi Sorin Oprescu, în timp ce domnii Kelemen Hunor, Corneliu Vadim Tudor, Constantin Potîrcă, George Becali, Ovidiu Iane, Remus Cernea, Constantin Rotaru sau Gheorghe Eduard Manole, de asemenea, candidaţi la funcţia de Preşedinte al României, nu au beneficiat de nicio prezentare.

Potrivit datelor menţionate în raport, în perioada 30 octombrie - 05 noiembrie 2009, în cadrul emisiunilor de ştiri electorale, candidaţii au fost prezentaţi după cum urmează : Traian Băsescu - 16 minute şi 47 secunde, Mircea Geoană – 25 de secunde, Crin Antonescu – 5 minute şi 33 de secunde, Sorin Oprescu – 2 minute şi 27 secunde.

De asemenea, s-a constatat că în cadrul emisiunilor de dezbatere pe teme electorale, difuzate de postul de televiziune OLT TV în aceeaşi perioadă, candidaţii, reprezentanţii acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi, au beneficiat de prezenţa în emisiuni, după cum urmează : pentru Crin Antonescu – 6 ore şi 24 de minute, pentru Traian Băsescu - 6 ore şi 24 de minute, în timp ce ceilalţi candidaţi, reprezentanţii acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi nu au beneficiat de nicio prezenţă în emisiuni.

Consiliul apreciază că o astfel de abordare a emisiunilor de ştiri şi de dezbatere electorală a fost de natură a afecta reflectarea campaniei electorale a candidaţilor care participă la competiţia pentru alegerea Preşedintelui României.

Art. 26^1 din Legea audiovizualului instituie în sarcina radiodifuzorilor obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, prin facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, lucru ce nu s-a întâmplat în cadrul emisiunilor electorale difuzate de post în perioada monitorizată.

De asemenea, potrivit art. 3 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 853/2009, radiodifuzorul avea obligaţia ca emisiunile electorale să fie difuzate cu respectarea principiilor de echitate, echilibru şi de informare corectă a publicului.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii aflaţi în competiţie electorală să fie trataţi în mod echitabil şi echilibrat, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de un tratament egal.

La art. 2 din aceeaşi Decizie se prevede că, pentru candidaţii la alegerea Preşedintelui României, accesul la serviciile publice şi private de radio şi de televiziune este egal şi gratuit. În lumina acestor dispoziţii şi în spiritul asigurării unei desfăşurări echilibrate a campaniei electorale, legiuitorul a reglementat un cadru egal aplicabil tuturor candidaţilor, astfel încât aceştia să beneficieze de posibilitatea reală de a se face cunoscuţi publicului, care să conducă la exercitarea dreptului la vot în deplină cunoştinţă de cauză.

Pentru aceste considerente, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, coroborate cu ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. ENERO PROD S.R.L. pentru postul OLT TV din localitatea Slatina, judeţul Olt, şi dispune intrarea de îndată în legalitate, în sensul tratării în mod echilibrat şi imparţial a tuturor candidaţilor la alegerea Preşedintelui României.

Potrivit Deciziei CNA nr. 52/2003, S.C. ENERO PROD S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OLT TV cu somaţie publică, întrucât în cadrul emisiunilor de ştiri şi dezbateri pe teme electorale, difuzate în perioada 30 octombrie - 05 noiembrie 2009, nu a asigurat o prezentare echitabilă, echilibrată şi imparţială a campaniei electorale desfăşurate de candidaţii la funcţia de Preşedinte al României.

Astfel, în cadrul ştirilor cu temă electorală, dl. Traian Băsescu a fost prezentat 16 minute şi 47 secunde, dl. Mircea Geoană – 25 de secunde, dl. Crin Antonescu – 5 minute şi 33 de secunde, dl. Sorin Oprescu – 2 minute şi 27 secunde, în timp ce ceilalţi candidaţi la funcţia de Preşedinte al României nu au beneficiat de nicio prezentare.

În ceea ce priveşte emisiunile de dezbateri pe teme electorale, au beneficiat de prezenţa în emisiuni numai domnii Crin Antonescu şi Traian Băsescu şi reprezentanţii acestora timp de căte 6 ore şi 24 de minute fiecare.

Potrivit reglementărilor audiovizuale, toţi candidaţii trebuie să fie trataţi obiectiv şi echidistant, să beneficieze de o prezentare echilibrată şi de posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.