Decizia nr. 940 din 23.09.2010

23.09.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. TVMP S.R.L.
PLOEŞTI, Str. Mihai Bravu nr. 10, jud. Prahova

pentru postul TELEVIZIUNEA PRAHOVA
Ploieşti, str. Democraţiei nr. 28A, jud. Prahova

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 septembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la difuzarea pe postul TELEVIZIUNEA PRAHOVA, în perioada 16-20 august 2010, a unui spot de promovare politică.

Postul TELEVIZIUNEA PRAHOVA aparţine S.C. TVMP S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 055/06.11.2003 şi decizia de autorizare nr. 584.0/15.01.2004).

În urma analizării raportului de inspecţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TVMP S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 155 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor invocate :

„ART. 155 (1) În sensul prezentului cod, constituie publicitate politică clipurile publicitare care promovează un partid, un om politic sau un mesaj politic (2) Publicitatea politică este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.”.

În fapt, postul de televiziune Televiziunea Prahova din Ploieşti a difuzat, în perioada 16-20.08.2010, un spot de promovare a senatorului PSD Iulian Bădescu, spot cu următorul conţinut :

Senator Iulian Bădescu : „Sunt Iulian Bădescu senator al PSD. Cred în dialog şi implicare, nu mai putem sta cu mâinile în sân. Toţi trebuie să participăm cu idei şi iniţiative la dezvoltarea oraşului şi a judeţului Prahova. Sunt Iulian Bădescu şi vă aştept cu toate propunerile dumneavoastră la cabinetul senatorial situat în Palatul Administrativ al judeţului Prahova.”

La finalul spotului a fost afişat textul : Iulian Bădescu senator PSD, iar pe fundalul sonor : voce off : „ Iulian Bădescu, senatorul care stă de vorbă cu oamenii !”.

Spotul a fost difuzat în cadrul unor calulpuri de publicitate comercială, astfel :

- în data de 16.08.2010, la ora 19:41, înaintea emisiunii „Concret” – talk show pe teme politice, administrative, economice şi sociale, şi la ora 20:29, înaintea principalei emisiuni informative „Ştirile Prahova TV” ;
- în data de 17.08.2010, la ora 19:30, înaintea difuzării înregistrării Şedinţei Consiliului local ce a avut loc în data de 16.08.2010, şi la ora 21:41, după emisiunea „Atitudine” ;
- în data de 18.08.2010, la ora 19:39, înaintea emisiunii „Concret” – talk show pe teme politice, administrative, economice şi sociale, şi la ora 20:30, în pauza publicitară, care separă ştirile propriu-zise de ştirile sportive, a principalei emisiuni informative „Ştirile Prahova TV” ;
- în data de 19.08.2010, la ora 19:39, înaintea emisiunii „Concret” – talk show pe teme politice, administrative, economice şi sociale, şi la ora 20:30, în pauza publicitară, ce separă ştirile propriu-zise de ştirile sportive, a principalei emisiuni informative „Ştirile Prahova TV” ;
- în data de 20.08.2010, la ora 20:29, înaintea principalei emisiuni informative „Ştirile Prahova TV”.

Potrivit raportului de monitorizare, acelaşi spot a fost difuzat şi în perioada 23-26.08.2010.

Analizând raportul, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 155 din Codul audiovizualului, întrucât o astfel de promovare constituie publicitate politică, aşa cum este definită de prevederile art. 155 alin. (1) din Codul audiovizualului, iar potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, publicitatea politică poate fi difuzată numai în perioadele de campanie electorală.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, şi a dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. TVMP S.R.L. pentru postul TELEVIZIUNEA PRAHOVA şi dispune intrarea deîndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. TVMP S.R.L., pentru postul TELEVIZIUNEA PRAHOVA, are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul Televiziunea Prahova cu somaţie publică, întrucât, în perioadele 16-20 şi 23-26 august 2010 a difuzat publicitate politică, fapt ce contravine dispoziţiilor legale.

Potrivit Codului audiovizual, publicitatea politică este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.