Decizia nr. 940 din 12.11.2009

12.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. TV ANTENA 1 S.A.,
cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1, CUI RO1599030

pentru postul de televiziune ANTENA 1 VASLUI
Vaslui, str. Ing. Badea Romeo nr. 2, Sediul Federalcoop

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la modul în care postul ANTENA 1 Vaslui a reflectat, în emisiunile de ştiri, de dezbatere şi de promovare electorală, difuzate în perioada 30.10-05.11.2009, programele politice şi activitatea de campanie electorală ale candidaţilor pentru alegerea Preşedintelui României.

Postul ANTENA 1 Vaslui aparţine radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 132.1/02.05.1996 şi decizia de autorizare nr. 270.1-1/04.09.2001).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TV ANTENA 1 S.A. a încălcat prevederile art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului, pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 853/2009, radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;

b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ;

c) imparţialitate - tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, în perioada 30 octombrie - 05 noiembrie 2009, postul Antena 1 din localitatea Vaslui a difuzat emisiuni de dezbatere electorală cu încălcarea principiilor echităţii şi echilibrului, reglementate de legislaţia audiovizuală.

Astfel, în perioada monitorizată, postul ANTENA 1 Vaslui a difuzat emisiuni de dezbatere electorală, în cadrul cărora a fost prezent un singur candidat şi reprezentanţii acestuia, respectiv domnul Mircea Geoană, în timp ce ceilalţi 11 candidaţi pentru alegerea Preşedintelui României nu au beneficiat de nicio emisiune de dezbatere electorală. Potrivit datelor menţionate în raport, în perioada 30 octombrie - 05 noiembrie 2009, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală, prezenţa candidatului PSD, dl. Mircea Geoană, şi a reprezentanţilor acestuia a avut o durată totală de 2 ore.

Consiliul apreciază că o astfel de abordare a emisiunilor de dezbatere electorală a fost de natură a afecta reflectarea campaniei electorale a candidaţilor care participă la competiţia pentru alegerea Preşedintelui României.

Art. 26^1 din Legea audiovizualului instituie în sarcina radiodifuzorilor obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, prin facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, lucru ce nu s-a întâmplat în cadrul emisiunilor electorale difuzate de post în perioada monitorizată.

De asemenea, potrivit art. 3 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 853/2009, radiodifuzorul avea obligaţia ca emisiunile electorale să fie difuzate cu respectarea principiilor de echitate, echilibru şi de informare corectă a publicului.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii aflaţi în competiţie electorală să fie trataţi în mod echitabil şi echilibrat, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de un tratament egal.

La art. 2 din aceeaşi Decizie se prevede că, pentru candidaţii la alegerea Preşedintelui României, accesul la serviciile publice şi private de radio şi de televiziune este egal şi gratuit. În lumina acestor dispoziţii şi în spiritul asigurării unei desfăşurări echilibrate a campaniei electorale, legiuitorul a reglementat un cadru egal aplicabil tuturor candidaţilor, astfel încât aceştia să beneficieze de posibilitatea reală de a se face cunoscuţi publicului, care să conducă la exercitarea dreptului la vot în deplină cunoştinţă de cauză.

Pentru aceste considerente, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, coroborate cu ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A. pentru postul ANTENA 1 din localitatea Vaslui şi dispune intrarea de îndată în legalitate, în sensul tratării în mod echilibrat şi imparţial a tuturor candidaţilor la alegerea Preşedintelui României.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul S.C. TV ANTENA 1 S.A. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ANTENA 1 Vaslui cu somaţie publică, întrucât, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală, difuzate în perioada 30 octombrie - 05 noiembrie 2009, nu a asigurat o prezentare echitabilă, echilibrată şi imparţială a campaniei electorale desfăşurate de candidaţii la funcţia de Preşedinte al României.

Astfel, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală, prezenţa candidatului PSD, dl. Mircea Geoană, şi a reprezentanţilor acestuia în emisiuni a avut o durată totală de 2 ore, în timp ce ceilalţi candidaţi, reprezentanţii acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi nu au beneficiat de nicio prezenţa în emisiuni.

Potrivit reglementărilor audiovizuale, toţi candidaţii trebuie să fie trataţi obiectiv şi echidistant, să beneficieze de o prezentare echilibrată şi de posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.