Decizia nr. 939 din 23.09.2010

23.09.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. SPHERA MEDIA PRODUCTION S.R.L.
cu sediul în BAIA MARE, str. Vasile Lucaciu nr. 160,
jud. Maramureş, C.U.I 21462460

pentru postul de televiziune CINEMAR TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 septembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea de către radiodifuzor a obligaţiei de a comunica publicului motivele şi obiectul somaţiei adresate prin Decizia CNA nr. 858/17.08.2010, pe postul de televiziune CINEMAR TV. Postul de televiziune CINEMAR TV aparţine radiodifuzorului S.C. SPHERA MEDIA PRODUCTION S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 430.1/28.10.2008 şi decizia de autorizare nr. 1594.0/17.03.2009 şi reautorizare nr. 1594.0-1/17.03.2009).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

„Art. 93^1

(1) Radiodifuzorul căruia i s-a aplicat o sancţiune sau i s-a adresat o somaţie de intrare în legalitate de către Consiliu are obligaţia de a comunica publicului motivele şi obiectul sancţiunii sau ale somaţiei, în formularea transmisă de Consiliu.

(2) În cazul serviciilor de programe de televiziune, textul somaţiei sau al sancţiunii se difuzează în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18,00 - 22,00, din care o dată în principala emisiune de ştiri”.

În fapt, prin Decizia CNA nr. 858/17.08.2010 radiodifuzorul a fost sancţionat cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 42 alin. (1), (2) şi (4) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, prin decizia menţionată, radiodifuzorul a fost atenţionat că, în sarcina sa, este stabilită şi obligaţia prevăzută de dispoziţiile art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul difuzării textului somaţiei în formularea transmisă de Consiliu şi în termenul prevăzut de lege.

Decizia de sancţionare a fost comunicată radiodifuzorului la data de 23 august 2010, astfel cum rezultă din confirmarea de primire, acesta având obligaţia ca până pe data de 24 august 2010, cel târziu, să difuzeze textul şi motivele sancţiunii aplicate de CNA în data de 17 august 2010.

Din verificările efectuate de inspectorul teritorial al CNA, s-a constatat că în perioada 23-27 august 2010 radiodifuzorul nu îşi îndeplinise obligaţia de a difuza textul somaţiei.

Având în vedere acest fapt, inspectorul teritorial al CNA a luat legătura telefonic cu reprezentantul legal al S.C. SPHERA MEDIA PRODUCTION S.R.L., dl. Florescu Claudiu, solicitându-i lămuriri cu privire difuzarea textului somaţiei.

Din discuţiile purtate, a rezultat faptul că radiodifuzorul ar fi primit decizia de sancţionare la data de 19 august 2010 şi că şi-ar fi îndeplinit obligaţia prevăzută de art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în aceeaşi zi, respectiv 19 august 2010.

Urmare acestui fapt, inspectorul teritorial al CNA a solicitat reprezentantului legal al postului să pună la dispoziţie înregistrarea martor a programelor difuzate în ziua de 19 august 2010 în intervalul orar 18.00-22.00 pentru verificarea îndeplinirii obligaţiei de a difuza textul somaţiei.

După multe insistenţe ale inspectorului teritorial CNA, în data de 10 septembrie 2010 a fost depus la Biroul Teritorial CNA un DVD cu înregistrarea emisiunii „Garda de noapte” din data de 31 august 2010.

În urma analizării materialului s-au constatat următoarele :

- pe imagine nu apar sigla postului, ora şi banda crol ;
- înregistrarea nu conţine calupurile publicitare, dar conţine imagini din platou care sunt, de obicei, eliminate la montaj ;
- pe înregistrare apare textul somaţiei publice, de trei ori, dar acesta apare ca o inserarea forţată ;
- textul somaţiei publice afişat pe ecran este incomplet.

Având în vedere aceste constatări, a fost analizată prin comparaţie şi înregistrarea emisiunii „Garda de noapte” din data de 31 august 2010, înregistrare aflată în evidenţa Biroului Teritorial CNA observându-se că sigla postului, ceasul, banda crol, sigla emisiunii şi întreruperea publicitară apar, precum şi că, în fapt, textul somaţiei nu este prezentat.

Analizând situaţia prezentată, membrii Consiliului au constatat următoarele :

- deşi iniţial în discuţia telefonică cu inspectorul teritorial al CNA, reprezentantul legal al postului a afirmat că textul somaţiei a fost difuzat la data de 19 august 2010, când, conform documentelor, decizia nu fusese comunicată, acesta a prezentat o înregistrare martor a unei emisiunii difuzate pe data de 31 august 2010 ;
- între înregistrarea emisiunii comunicată de post şi cea realizată de Biroul Teritorial al CNA prin mijloace tehnice proprii nu există identitate în ceea ce priveşte conţinutul.

În atare situaţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia stabilită în sarcina sa de prevederile art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că nu a difuzat textul somaţiei în termenul şi condiţiile stabilite de legiuitor.

Mai mult, încercarea radiodifuzorului de a comunica inspectorului teritorial al CNA o emisiune care nu a fost înregistrată în timp real, integral şi simultan cu transmisia acesteia şi de a induce în eroare Consiliul cu privire la respectarea obligaţiei de a difuza textul somaţiei în condiţiile şi în termenul legal constituie o circumstanţă agravantă în aprecierea cuantumului sancţiunii.

Faţă de toate aceste aspecte, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. SPHERA MEDIA PRODUCTION S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 93^1 alin. (5) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. SPHERA MEDIA PRODUCTION S.R.L., titular al licenţei audiovizuale TV-C 430.1/28.10.2008 şi al deciziei de autorizare nr. 1594.0/17.03.2009 şi reautorizare nr. 1594.0-1/17.03.2009, pentru postul de televiziune CINEMAR TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. SPHERA MEDIA PRODUCTION S.R.L.
BAIA MARE, str. Vasile Lucaciu nr. 160,
jud. Maramureş, C.U.I 21462460

pentru postul de televiziune CINEMAR TV

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 939/23.09.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. SPHERA MEDIA PRODUCTION S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00 următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune CINEMAR TV cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a aduce la cunoştinţa publicului textul şi motivele sancţiunii aplicate de CNA în data de 17 august 2010.

Potrivit dispoziţiilor legale, textul sancţiunii trebuie difuzat în 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.