Decizia nr. 939 din 12.11.2009

12.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 2.500 lei a S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L., pentru postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE

S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L. C.U.I. 21445850
Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 5
TÂRGOVIŞTE Jud. Dâmboviţa

pentru postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE
B-dul Libertăţii nr. 3-5
TÂRGOVIŞTE, Jud. Dâmboviţa

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la emisiunea informativă „Ştiri", din data de 11.11.2009, ediţiile de la orele 17.00, 20.00, 22.00 şi 24.00, precum şi raportul referitor la modul în care postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE a reflectat, în emisiunile cu caracter electoral, difuzate în perioada 30.10-05.11.2009, activitatea de campanie electorală a candidaţilor pentru alegerea Preşedintelui României.

Postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE aparţine radiodifuzorului S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 444.1/20.11.2008, decizia de autorizare nr. 1564.0/13.01.2009, reautorizare nr. 1564.0-1/13.01.2009 pentru localitatea Târgovişte).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 78 lit. b) din din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului, ale art. 3 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (2), difuzarea în cadrul serviciilor de programe de televiziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, minorii nu au acces audio sau video la programele respective.

Conform prevederilor art. 78 lit. b) din Codul audiovizualului, în cadrul emisiunilor cu caracter informativ, radiodifuzorii trebuie să respecte regula potrivit căreia între subiectul tratat şi imaginile ce însoţesc comentariul să existe o conexiune reală.

Legea audiovizualului prevede la art. 26^1 alin. (1) : „Pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial."

La art. 3 alin. (1) din Decizia 853/2009 se prevede : „Radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;

b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ;

c) imparţialitate - tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.« În urma analizării raportului referitor la emisiunea „Ştiri », membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, întrucât titlul uneia dintre ştiri a conţinut o expresie licenţioasă, fapt de natură a afecta dezvoltarea morală şi psihică a copiilor.

În fapt, în ziua de 11 noiembrie 2009, postul Televiziunea Târgovişte a difuzat mai multe ediţii ale emisiunii informative „Ştiri".

Astfel, emisiunea a fost difuzată, în direct, la orele 17.00 şi 20.00, înregistrată la ora 22.00 şi reluată la 24.00.

În cadrul acestor ediţii informative, postul a transmis ştirea cu titlul : „Pentru ei, populaţia e <>", ştire cu o durată de peste 3 minute şi care a avut la bază materiale de campanie electorală ale candidaţilor Mircea Geoană şi Ludovic Orban.

Membrii Consiliului apreciază că difuzarea unei ştiri, al cărei titlul a conţinut o expresie licenţioasă, la ore la care copiii au acces neîngrădit la vizionarea programelor, respectiv orele 17.00 şi 20.00, a fost de natură a afecta dezvoltarea morală şi psihică a copiilor.

Potrivit legislaţiei audiovizuale, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, minorii nu au acces la vizionarea programele respective.

De asemenea, în scopul asigurării protecţiei minorilor în cadrul serviciilor de programe, legiuitorul a reglementat că, inclusiv emisiunile de ştiri şi de actualităţi se supun cerinţelor de protecţie a copiilor şi vizionării în familie.

În calitate de garant al interesului public, ţinând cont de nevoia de protecţie şi de îngrijire specială a copiilor în cadrul programelor audiovizuale, generată de lipsa acestora de maturitate fizică şi intelectuală, Consiliul consideră că nerespectarea de către radiodifuzor a prevederilor legale în materia protecţiei copiilor este de natură să afecteze dezvoltarea mentală şi morală a acestora.

Conform prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, această protecţie se realizează, în principal, fie prin interdicţia de a difuza programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală şi morală a copiilor, fie prin programarea emisiunilor care pot afecta copiii în intervale orare la care aceştia nu pot avea acces la programele respective.

Consiliul a mai constatat că în ediţiile emisiunii informative „Ştiri", din ziua de 11 noiembrie 2009, nu a fost asigurată o conexiune reală între subiectul tratat şi comentariile prezentate, fapt ce contravine prevederilor art. 78 lit. b) din Codul audiovizualului .

Astfel, în cadrul ştirii au fost prezentate declaraţii ale candidaţilor Mircea Geoană şi Ludovic Orban, declaraţii pe care postul Televiziunea Târgovişte le-a preluat de la alte posturi, respectiv : declaraţia d-lui Mircea Geoană de la postul Bucovina TV, iar cea a d-lui Ludovic Orban, de la postul de radio Infinit din Târgu Jiu.

Pe marginea declaraţiilor aparţinând domnului Orban, postul a făcut comentarii tendenţioase, denaturând şi scoţând din context afirmaţiile acestuia. De asemenea, între subiectul ştirii şi concluziile postului, oferite publicului în finalul acesteia, nu a existat o conexiune reală, neasigurându-se o distincţie clară între fapte şi opinii.

Exemplificăm din raportul de monitorizare :

„Voce off : O mostră de gândire politicianistă pestilenţială ne-a oferit şi liberalul Ludovic Orban. Orbit de ura lui faţă de preşedintele Traian Băsescu, Orban a avut o revelaţie :
Ludovic Orban (preluare Radio „Infinit” Targu Jiu) : „Eu v-aş rezuma aşa, cine votează cu Băsescu : alcoolici, ţiganii, dar nu ţiganii că sunt şi ţigani care au carte sau care ştiu o meserie, care sunt aşezaţi, ţiganii aştia care n-au nimic, care fură, care nu ştiu să muncească, nu ştiu decât să primească ajutor de la stat, prostituatele. O să-l voteze probabil drogaţii.. Uitaţi-vă şi veţi înţelege. Cine se aseamănă, se adună.
Voce off : Afirmaţia incalificabilă a liberalului ne conduce la ideea că Orban îl va vota pe Traian Băsescu, argumentaţia fiind implacabilă :
1. Politica e o curvă, se spune, iar Ludovic Orban e politician.
2. E de notorietate că Ludovic Orban nu refuză un pahar, două, trei... n-avem timp să le numărăm.
Aşadar, cu două calităţi din trei, Ludovic Orban este în target-ul pe care chiar el l-a enunţat."

Analizând raportul care a avut ca obiect modul în care radiodifuzorii au reflectat campania electorală, membrii Consiliului au constatat că postul Televiziunea Târgovişte a încălcat prevederile art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului şi ale art. 3 alin. (1) din decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare a campaniei electorale.

Consiliul a constatat că, în perioada 30.10-05.11.2009, postul Televiziunea Târgovişte a difuzat informaţii electorale şi emisiuni de promovare cu încălcarea principiilor echităţii şi echilibrului, reglementate de legislaţia audiovizuală în materie de campanie electorală.

Astfel, în cadrul emisiunilor informative, postul Televiziunea Târgovişte a difuzat ştiri despre activităţile de campanie ale domnilor Traian Băsescu şi Mircea Geoană, în timp ce campania electorală a celorlalţi candidaţi nu a fost reflectată.

Conform datelor din raport, postul Televiziunea Târgovişte a transmis informaţii despre activităţile de campanie ale domnului Traian Băsescu, timp de două ore, iar despre Mircea Geoană, aproximativ 55 de minute. În ceea ce priveşte activităţile de campanie ale celorlalţi candidaţi, postul nu a transmis nici o ştire.

De asemenea, din acelaşi raport mai rezultă că, în aceeaşi perioadă monitorizată, postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE a difuzat emisiuni de promovare electorală, în cadrul cărora a fost promovat doar un singur candidat, respectiv domnul Traian Băsescu, timp de aproximativ opt ore. Ceilalţi 11 candidaţi pentru alegerea Preşedintelui României nu au beneficiat de promovare electorală.

Consiliul apreciază că o astfel de abordare a emisiunilor cu caracter electoral a fost de natură a afecta reflectarea campaniei electorale a candidaţilor care participă la competiţia pentru alegerea în funcţia supremă în stat.

La art. 26^1 din legea audiovizualului este instituită în sarcina radiodifuzorilor obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, prin facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, lucru ce nu s-a întâmplat în cadrul emisiunilor electorale difuzate de post în perioada monitorizată.

De asemenea, potrivit art. 3 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009, radiodifuzorul avea obligaţia ca emisiunile electorale să fie difuzate cu respectarea principiilor de echitate, echilibru şi de informare corectă a publicului.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii aflaţi în competiţie electorală să fie trataţi în mod echitabil şi echilibrat, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de un tratament egal.

La art. 2 din aceeaşi decizie se prevede că, pentru candidaţii la alegerea Preşedintelui României, accesul la serviciile publice şi private de radio şi de televiziune este egal şi gratuit. În lumina acestor dispoziţii şi în spiritul asigurării unei desfăşurări echilibrate a campaniei electorale, legiuitorul a reglementat un cadru egal aplicabil tuturor candidaţilor, astfel încât aceştia să beneficieze de posibilitatea reală de a se face cunoscuţi publicului, care să conducă la exercitarea dreptului la vot în deplină cunoştinţă de cauză.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a reflectat campania electorală a candidaţilor cu respectarea principiilor echităţii şi echilibrului, reglementate de legislaţia audiovizuală.

Pentru toate considerentele, membrii Consiliului au propus şi votat sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 78 lit. b) din din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului, ale art. 3 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2), ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 14 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, precum şi ale art. 162 alin. (2) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L. (titularul licenţei audiovizuale nr. TV-C 444.1/20.11.2008, deciziei de autorizare nr. 1564.0/13.01.2009, reautorizare nr. 1564.0-1/13.01.2009 pentru postul Televiziunea Târgovişte din localitatea Târgovişte) se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 78 lit. b) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului, ale art. 3 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.


Către,

S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L. C.U.I. 21445850
Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 5
TÂRGOVIŞTE Jud. Dâmboviţa

pentru postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE
B-dul Libertăţii nr. 3-5
TÂRGOVIŞTE, Jud. Dâmboviţa

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 939/12.11.2009 privind amendarea cu 2.500 lei a radiodifuzorului S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE cu amendă în cuantum de 2.500 lei, întrucât, în ediţiile informative din 11 noiembrie 2009, a fost difuzată o ştire al cărei titlu a conţinut o expresie licenţioasă, fapt ce contravine legislaţiei audiovizuale, care prevede că emisiunile de ştiri şi de actualităţi se supun cerinţelor de protecţie a copiilor şi vizionării în familie.

De asemenea, în perioada 30 octombrie - 5 noiembrie 2009, postul nu a asigurat o prezentare echitabilă şi echilibrată a campaniei electorale desfăşurate de candidaţii la funcţia de Preşedinte al României.

Astfel, în emisiunile de ştiri, postul a transmis informaţii despre activităţile de campanie a doi candidaţi, respectiv domnii Traian Băsescu şi Mircea Geoană, în timp ce activităţile de campanie electorală ale celorlalţi candidaţi nu au fost reflectate.

În emisiunile de promovare, domnul Traian Băsescu a beneficiat de o promovare cu o durată de aproximativ opt ore, în timp ce ceilalţi 11 candidaţi nu au fost promovaţi."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.