Decizia nr. 938 din 12.11.2009

12.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. LAURA S.R.L.
cu sediul în Iaşi, jud Iaşi, str. Calea Chişinăului nr. 43, camera 2,

pentru postul de televiziune IAŞI TV LIFE

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri, dezbatere şi promovare difuzate de posturile locale, în perioada 30 octombrie - 05 noiembrie 2009, activitatea de campanie electorală a candidaţilor la funcţia de preşedinte al României.

Postul de televiziune IAŞI TV LIFE aparţine radiodifuzorului S.C. LAURA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 404.1/23.05.2006 şi decizia de autorizare nr. 1464.0/22.05.2008).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. LAURA S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 26¹ alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 3 alin. (1) din Decizia 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Conform art. 26¹ alin. (1) din Legea audiovizualului, pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009, prevede :

(1) Radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;

b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ;

c) imparţialitate - tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, în perioada 30 octombrie – 5 noiembrie 2009, în cadrul emisiunilor de dezbatere pe teme electorale, difuzate de postul de televiziune IAŞI TV LIFE, candidaţii, reprezentanţii acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi, au beneficiat de prezenţa în emisiuni, după cum urmează : pentru dl. Traian Băsescu s-a cumulat un timp de prezenţă în emisiuni de 2 ore şi 30 minute, pentru dl. Crin Antonescu, o oră şi 40 de minute, iar pentru dl. Mircea Geoană – 50 de minute. Ceilalţi candidaţi la funcţia de Preşedinte al României sau reprezentanţi ori susţinători ai acestora nu au fost prezenţi în nicio emisiune de dezbatere.

Membrii Consiliului au constatat că dezechilibrul în reflectarea campaniei a fost generat, pe de o parte, de timpul inegal afectat prezentării de care a beneficiat fiecare dintre cei trei candidaţi, iar pe de altă parte, de faptul că alţi candidaţi nu au beneficiat de nicio prezentare.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a constatat că, în perioada monitorizată, deşi fusese atenţionat anterior pentru o reflectare incorectă a campaniei, radiodifuzorul nu a asigurat, în cadrul emisiunilor de dezbatere difuzate, reflectarea desfăşurării campaniei electorale cu respectarea principiilor echităţii, echilibrului şi imparţialităţii reglementate de art. 3 din Decizia CNA nr. 853/2009.

Potrivit acestor dispoziţii, toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului, în condiţiile unei prezentări echilibrate şi echitabile.

Articolul 2 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009, prevede că accesul la serviciile publice şi private de radio şi televiziune este egal şi gratuit, pentru toţi candidaţii la alegerea Preşedintelui României. Or, principiul accesului egal dă dreptul tuturor candidaţilor să beneficieze de o prezentare echilibrată şi de posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.

De asemenea, conform dispoziţiilor art. 26¹ din Legea audiovizualului, radiodifuzorul are obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, pentru a încuraja şi facilita exprimarea pluralistă a curentelor de opinie.

În temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. LAURA S.R.L. pentru postul de televiziune IAŞI TV LIFE şi dispune intrarea de îndată în legalitate, în sensul tratării în mod echilibrat şi imparţial a tuturor candidaţilor la funcţia de Preşedinte al României.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul S.C. LAURA S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune IAŞI TV LIFE cu somaţie publică, întrucât în cadrul emisiunilor de dezbatere pe teme electorale, difuzate în perioada 30 octombrie - 05 noiembrie 2009, nu a asigurat o prezentare echitabilă, echilibrată şi imparţială a campaniei electorale desfăşurate de candidaţii la funcţia de Preşedinte al României.

Astfel, domnul Traian Băsescu sau reprezentanţi ai partidului care îl susţine au beneficiat de 2 ore şi 30 minute, domnul Crin Antonescu, de o oră şi 40 de minute, domnul Mircea Geoană sau reprezentanţi ai partidului ori susţinătorii săi, de 50 de minute, în timp ce candidaţii Kelemen Hunor, Corneliu Vadim Tudor, Sorin Oprescu, Constantin Potîrcă, George Becali, Ovidiu Iane, Remus Cernea, Constantin Rotaru şi Gheorghe Manole nu au fost prezenţi în nicio emisiune de dezbatere pe teme electorale.

Potrivit reglementărilor audiovizuale, toţi candidaţii trebuie să fie trataţi obiectiv şi echidistant, să beneficieze de o prezentare echilibrată şi de posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.