Decizia nr. 937 din 12.11.2009

12.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. DANYCOL LORENT S.R.L.,
cu sediul în Str. Eroilor nr. 6, bl. 15, sc. C, ap. 4, Jud. Vaslui

pentru postul TV TOTAL

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la modul în care postul TV TOTAL a reflectat, în emisiunile cu caracter electoral, difuzate în perioada 30 octombrie – 5 noiembrie 2009, activitatea de campanie electorală a candidaţilor pentru alegerea Preşedintelui României.

Postul TV TOTAL aparţine radiodifuzorului S.C. DANYCOL LORENT S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 403/23.05.2006, decizia de autorizare nr. 1416.0/11.03.2008).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. DANYCOL LORENT S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului, pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009, radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;

b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ;

c) imparţialitate – tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant. În urma analizării raportului întocmit de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că, în perioada 30 octombrie – 5 noiembrie 2009, postul TV TOTAL a difuzat emisiuni de promovare electorală, în cadrul cărora candidaţii la funcţia de Preşedinte al României, au fost promovaţi după cum urmează : domnul Traian Băsescu, timp de 3 ore 16 minute, domnul Mircea Geoană, timp de 60 minute şi domnul Crin Antonescu, timp de 1 minut şi 30 de secunde, în timp ce restul competitorilor electorali nu au fost promovaţi deloc.

Consiliul apreciază că o astfel de abordare a emisiunilor de promovare electorală a fost de natură a afecta reflectarea campaniei electorale a candidaţilor care participă la competiţia pentru alegerea Preşedintelui României.

La art. 26^1 din legea audiovizualului este instituită în sarcina radiodifuzorilor obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, prin facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, lucru ce nu s-a întâmplat în cadrul emisiunilor electorale difuzate de post în perioada monitorizată.

De asemenea, potrivit art. 3 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009, radiodifuzorul avea obligaţia ca emisiunile electorale să fie difuzate cu respectarea principiilor de echitate, echilibru şi de informare corectă a publicului.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii aflaţi în competiţie electorală să fie trataţi în mod echitabil şi echilibrat, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de un tratament egal.

La art. 2 din aceeaşi decizie se prevede că, pentru candidaţii la alegerea Preşedintelui României, accesul la serviciile publice şi private de radio şi de televiziune este egal şi gratuit. În lumina acestor dispoziţii şi în spiritul asigurării unei desfăşurări echilibrate a campaniei electorale, legiuitorul a reglementat un cadru egal aplicabil tuturor candidaţilor, astfel încât aceştia să beneficieze de posibilitatea reală de a se face cunoscuţi publicului, care să conducă la exercitarea dreptului la vot în deplină cunoştinţă de cauză.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că, procedând astfel, radiodifuzorul nu a reflectat campania electorală a candidaţilor cu respectarea principiilor echităţii şi echilibrului, reglementate de legislaţia audiovizuală.

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. DANYCOL LORENT S.R.L. pentru postul TV TOTAL şi dispune intrarea de îndată în legalitate, în sensul tratării în mod echilibrat şi imparţial a tuturor candidaţilor la alegerea Preşedintelui României.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul S.C. DANYCOL LORENT S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-21.30, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TV TOTAL cu somaţie publică, întrucât, în perioada 30 octombrie – 5 noiembrie 2009, nu a asigurat respectarea principiului pluralismului politic şi nu a reflectat echitabil, echilibrat şi imparţial campania electorală pentru alegerea Preşedintelui României.

Astfel, în cadrul emisiunilor de promovare electorală, au fost promovaţi domnii : Traian Băsescu, timp de 3 ore şi 16 minute, Mircea Geoană, timp de 60 minute şi Crin Antonescu, timp de 1 minut şi 30 de secunde, în timp ce restul competitorilor electorali nu au fost promovaţi.

Potrivit reglementărilor audiovizuale, toţi candidaţii trebuie să fie trataţi obiectiv şi echidistant, să beneficieze de o prezentare echilibrată şi de posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.