Decizia nr. 936 din 12.11.2009

12.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. CVINTET TE-RA S.R.L.,
cu sediul în Vaslui, str. Frunzelor nr. 2, jud. Vaslui

pentru postul STUDIOUL DE TELEVIZIUNE ŞI RADIO
Str. Ştefan cel Mare bl. 92, sc. A, et. 8, ap. 1
Loc. Vaslui, jud. Vaslui

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri, de dezbatere şi de promovare difuzate de postul STUDIOUL DE TELEVIZIUNE ŞI RADIO, în perioada 30 octombrie- 05 noiembrie 2009, activitatea de campanie electorală a candidaţilor la funcţia de preşedinte al României.

Postul STUDIOUL DE TELEVIZIUNE ŞI RADIO aparţine radiodifuzorului S.C. CVINTET TE-RA S.R.L., (licenţa audiovizuală nr. TV 001/06.01.1993, decizia de autorizare nr. 052/27.09.1994 şi reautorizare nr. 052.1/17.12.1996).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. CVINTET TE-RA S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art.3 alin. (1) din Decizia 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Conform normelor invocate din Legea audiovizualului, pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009, prevede :

(1) Radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;

b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ;

c) imparţialitate - tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, în perioada 30 octombrie - 05 noiembrie 2009, în cadrul emisiunilor de dezbatere pe teme electorale, difuzate de postul STUDIOUL DE TELEVIZIUNE ŞI RADIO, candidaţii, reprezentanţii acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi au beneficiat de prezenţa în emisiuni, după cum urmează : pentru dl. Mircea Geoană s-a cumulat un timp de prezenţă în emisiuni de 3 ore 27 de minute şi 51 de secunde, iar pentru dl. Crin Antonescu de 2 ore şi 35 de minute. Ceilalţi candidaţi la funcţia de Preşedinte al României sau reprezentanţi ori susţinători ai acestora nu au fost prezenţi în nicio emisiune de dezbatere electorală.

Membrii Consiliului au constatat că dezechilibrul în reflectarea campaniei a fost generat, pe de o parte, de timpul inegal afectat prezentării de care a beneficiat fiecare dintre cei doi candidaţi, iar pe de altă parte, de faptul că alţi candidaţi nu au beneficiat de nicio prezentare.

Faţă de aspectele prezentate, membrii Consiliului au constatat că, în perioada menţionată, radiodifuzorul nu a asigurat, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală difuzate, reflectarea desfăşurării campaniei electorale cu respectarea principiilor echităţii, echilibrului şi imparţialităţii reglementate de art. 3 din Decizia CNA nr. 853/2009.

Potrivit acestor dispoziţii, toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului, în condiţiile unei prezentări echilibrate şi echitabile.

Conform dispoziţiilor legale, în speţă, art. 2 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009, accesul la serviciile publice şi private de radio şi televiziune este egal şi gratuit, pentru toţi candidaţii la alegerea Preşedintelui României, regulă pe care radiodifuzorul nu a respectat-o, în sensul că nu a asigurat o prezentare echitabilă, echilibrată şi imparţială a tuturor candidaţilor aflaţi în competiţie electorală.

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 26^1 din Legea audiovizualului, radiodifuzorul are obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, pentru a încuraja şi facilita exprimarea pluralistă a curentelor de opinie a tuturor candidaţilor.

În temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. CVINTET TE-RA S.R.L. pentru postul STUDIOUL DE TELEVIZIUNE ŞI RADIO şi dispune intrarea de îndată în legalitate, în sensul, tratării în mod echilibrat şi imparţial a tuturor candidaţilor la funcţia de Preşedinte al României.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul S.C. CVINTET TE-RA S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, în intervalul orar 15.30-17.30, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul STUDIOUL DE TELEVIZIUNE ŞI RADIO cu somaţie publică, întrucât în cadrul emisiunilor de dezbatere pe teme electorale, difuzate în perioada 30 octombrie - 05 noiembrie 2009, nu a asigurat o prezentare echitabilă, echilibrată şi imparţială a campaniei electorale desfăşurate de candidaţii la funcţia de Preşedinte al României.

Astfel, în cadrul emisiunilor de dezbatere pe teme electorale, dl. Mircea Geoană sau reprezentanţi ai partidului care îl susţine au beneficiat de 3 ore 27 de minute şi 51 de secunde, iar dl. Crin Antonescu de 2 ore şi 35 de minute, în timp ce ceilalţi candidaţi nu au fost prezenţi în nicio emisiune.

Potrivit reglementărilor audiovizuale, toţi candidaţii trebuie să fie trataţi obiectiv şi echidistant, să beneficieze de o prezentare echilibrată şi de posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.