Decizia nr. 935 din 23.09.2010

23.09.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. TV ANTENA 1 S.A.,
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1, Bucureşti

pentru postul de televiziune ANTENA 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 septembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcţia Monitorizare în baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 10322/02.08.2010 cu privire la programul „Iubirea face farse”, difuzată de postul Antena 1 în data de 1 august 2010.

Postul de televiziune ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 012.1/25.01.1993 şi decizia de autorizare nr. 025-1/14.06.1994).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TV ANTENA 1 S.A. a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 21^1 alin. (1) lit.a) şi c) din Decizia nr.187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Legii audiovizualului :

Art. 39 (2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

Conform prevederilor Codului audiovizualului :

Art. 21^1(1) Pot fi difuzate numai în intervalul orar 23,00 - 6,00 producţiile audiovizuale care prezintă, în mod repetat :

b) scene de sex sau cu conotaţie sexuală, limbaj obscen ;

c) persoane în ipostaze degradante ;

În fapt, postul de televiziune Antena 1 a difuzat în data de 01.08.2010, în intervlul orar 20:28 – 21:56, emisiunea „Iubirea face farse” – genul programului - Divertisment, producţie clasificată de radiodifuzor ca producţie interzisă copiilor sub 12 ani. Emisiunea, prezentată de Daniel Buzdugan, cuprinde farse făcute părinţilor unor tineri necăsătoriţi, părinţi care sunt puşi de fiicele sau fii lor în diverse situaţii neobişnuite şi surprinzătoare.

Ediţia emisiunii din data de 1 august 2010, a prezentat cazurile a două fete care voiau să se căsătorească cu Mircea N. Stoian şi, respectiv, Cornel Păsat. În cea de a doua parte a emisiunii, sub titlul „Cornel Păsat face farse” a fost prezentat un montaj în care era lăsat să se înţeleagă faptul că persoanele cărora li se face farsa se aflau într-o clădire în care sunt realizate filme pentru adulţi.

Redăm din raportul de monitorizare :

(reper 20.34 selecţie 523) Voce din off : Ca să-i scoatem din pepeni pe Valentina şi pe soţul ei, Marian, l-am ales pentru farsa noastră pe Cornel Păsat, o vedetă care nu le este în graţii. Apoi, am pregătit un scenariu care să o pună în pericol pe fiica lor şi am inventat un studio de filme deocheate.

Pe parcursul emisiunii, mai mulţi tineri, fete şi băieţi, au apărut în imagini îmbrăcaţi doar în slip, iar Cornel Păsat le-a explicat celor doi părinţi că, în casă, au loc filmări, un regizor neamţ dorind să facă filme erotice, filme porno. În emisiune a mai fost prezentată o scenă în care Cornel Păsat a atins sânul uneia dintre fete, pe care a întrebat-o ce a păţit, dacă a fost muşcată, şi a remarcat că i s-au lăsat sânii.

De asemenea, au fost prezentate, în mod repetat, scene în care un tânăr înfăşurat cu un prosop în jurul mijlocului dansează, cu mişcări lascive, în faţa unei doamne, fondul muzical fiind melodia „Sexy Mother Fucker”, şi desface acest prosop, simulând un act sexual.

Vizionând emisiunea, membrii Consiliului au constatat că atât subiectul farsei, cât şi imaginile difuzate în cadrul montajului au fost nepotrivite orei de difuzare şi încadrării făcute de radiodifuzor, fiind în contradicţie evidentă cu dispoziţiile legale privind protecţia minorilor în cadrul serviciilor de programe.

Consiliul a apreciat că temele „filmelor pentru adulţi”, a „plăţii unor prestaţii” (cum ar fi cea pentru dans lasciv) şi contextul în care în imagini apăreau tinerii ori repetatele scene cu conotaţii sexuale, care au fost difuzate în cadrul emisiunii, au fost de natură a afecta dezvoltarea mentală şi morală a minorilor, care, având în vedere ora de difuzare a emisiunii, dar şi încadrarea făcută de radiodifuzor, au avut acces neîngrădit la vizionarea emisiunii.

Potrivit legii, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, minorii nu au acces la astfel de emisiuni.

De asemenea, membrii Consiliului au apreciat că prezentarea imaginilor menţionate anterior, precum şi expunerea părinţilor în situaţii jenante contravin dispoziţiilor art. 21^1 din Codului audiovizualului care interzic difuzarea producţiilor audiovizuale care prezintă persoane în ipostaze degradante, scene de sex sau cu conotaţie sexuală şi limbaj obscen, în afara intervalului orar 23,00 - 6,00.

Faţă de aspectele constatate, membrii Consiliului au propus somarea radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 90 alin. (1) şi (3) şi art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A. pentru postul de televiziune ANTENA 1 şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ANTENA 1 cu somaţie publică, întrucât, ediţia din 1 august 2010 a emisiunii “Iubirea face farse” a fost încadrată greşit în raport de conţinutul său şi difuzată la o oră care a permis vizionarea acesteia de către minori, fapt de natură a afecta dezvoltarea fizică, psihică şi morală a acestora.

Potrivit legii, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, minorii nu au acces la astfel de emisiuni.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.