Decizia nr. 934 din 23.09.2010

23.09.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. SAT TV S.R.L.
cu sediul în sat. Miroslăveşti, com. Puchenii Mari, jud. Prahova
C.U.I 13434559

pentru localitatea Puchenii Mari, jud. Prahova

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 septembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 7404/31.05.2010 cu privire la retransmisia programelor în reţelele de comunicaţii electronice din localitatea Puchenii Mari, jud. Prahova, aparţinând S.C. SAT TV S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. SAT TV S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A1862.1/23.08.2010, Anexa din 23.08.2010, pentru localitatea Puchenii Mari, jud. Prahova.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. SAT TV S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine în prealabil acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Conform dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A., în data de 06 septembrie 2010, în localitatea Puchenii Mari, jud. Prahova s-a constatat că în această reţea de comunicaţii electronice aparţinând S.C. SAT TV S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele programe : MGM, JIM-JAM, MINIMAX, ANTENA 2, EUFORIA LIFESTYLE TV, TRINITAS TV, TELESPORT TV, OTV, PUBLIKA TV, THE MONEY CHANNEL, VALEA PRAHOVEI TV, B1 TV.

Ţinând cont de faptul că distribuitorul de servicii a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, aspect care demonstrează că sancţiunea nu şi-a realizat scopul preventiv, Consiliul a propus amendarea S.C. SAT TV S.R.L. cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. SAT TV S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A1862.1/23.08.2010, Anexa din 23.08.2010, pentru localitatea Puchenii Mari, jud. Prahova, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. SAT TV S.R.L.
sat. Miroslăveşti, com. Puchenii Mari, jud. Prahova
C.U.I 13434559

pentru localitatea Puchenii Mari, jud. Prahova

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 934/23.09.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a distribuitorului de servicii S.C. SAT TV S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Puchenii Mari, jud. Prahova , în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. SAT TV S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât, în reţelele de comunicaţii electronice din localitatea Puchenii Mari, jud. Prahova, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.”