Decizia nr. 933 din 23.09.2010

23.09.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. LIDAS PROD S.R.L.
cu sediul în Zimnicea, str. Cuza Vodă, bl. 17B, ap. 18,
jud. Teleorman CUI 380449

pentru localitatea Călăraşi, judeţul Călăraşi

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 septembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 11503/06.09.2010, privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Călăraşi, judeţul Călăraşi, aparţinând S.C. LIDAS PROD S.R.L. Distribuitorul de servicii S.C. LIDAS PROD S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A6998.1/18.08.2009, Anexa din 30.03.2010, pentru localitatea Călăraşi, judeţul Călăraşi.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. LIDAS PROD S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A., în ziua de 16 septembrie 2010, în localitatea Călăraşi, judeţul Călăraşi, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice, aparţinând S.C. LIDAS PROD S.R.L., erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu în data de 30.03.2010, următoarele programe : SPORT.RO, ROMANTICA, MYNELE TV, KIDS CO, PRO TV INTERNATIONAL, OLTENIA TV, U TV şi AXN, iar programele TV 5, TVR INFO, TVR CRAIOVA, ANIMAX, BOOMERANG, TVRM EDUCATIONAL, THE HISTORY CHANNEL şi MOVIES 24, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în localitatea menţionată mai sus.

La acelaşi control, s-a mai constatat că distribuitorul de servicii S.C. LIDAS PROD S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât, în localitatea Călăraşi, judeţul Călăraşi, nu retransmitea programele TVR INFO şi TV5, deşi are această obligaţie în virtutea dispoziţiilor legale menţionate anterior.

Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum este programul TVR INFO), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5).

Astfel, deşi programele TVR INFO şi TV 5 erau incluse în avizul de retransmisie, la data controlului acestea nu erau retransmise.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. LIDAS PROD S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de comunicaţii electronice din localitatea Călăraşi, judeţul Călăraşi, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. LIDAS PROD S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Călăraşi, judeţul Călăraşi, a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, societatea a fost sancţionată şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu retransmite programul TVR INFO al Societăţii Române de Televiziune, precum şi programul TV 5 a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin acord internaţional.”