Decizia nr. 932 din 23.09.2010

23.09.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. BOBO TECH S.R.L.
cu sediul în Bucureşti, str. Aleea Crevedia nr. 2, bl. 16, sc. 2, parter, ap. 24, sector 4, CUI 13676200

pentru localitatea Găiseni, judeţul Giurgiu

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 septembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 8400/18.06.2010, cu privire la retransmisia programelor în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Găiseni, jud. Giurgiu, aparţinând S.C. BOBO TECH S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. BOBO TECH S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A4354/15.03.2005, Anexa din 30.07.2009, pentru localitatea Găiseni, judeţul Giurgiu.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. BOBO TECH S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A., în ziua de 17 septembrie 2010, în localitatea Găiseni, jud. Giurgiu s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. BOBO TECH S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu în data de 30.07.2009, următoarele programe : ACASĂ TV, PRO TV, U TV, MINIMAX, ANTENA 3, REALITATEA TV, DISCOVERY CHANNEL, FAVORIT TV, KANAL D, TARAF TV, ANTENA 1, OTV, DDTV, TRINITAS TV, B1 TV, ETNO TV, MYNELE TV, iar programele TV 5, TVR INFO, TVR CULTURAL, TVRM EDUCATIONAL, TVR INTERNATIONAL, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în localitatea menţionată mai sus.

La acelaşi control, s-a mai constatat că distribuitorul de servicii S.C. BOBO TECH S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât, în localitatea Găiseni, judeţul Giurgiu, nu retransmitea programele TVR CULTURAL, TVR INFO şi TV5, deşi are această obligaţie în virtutea dispoziţiilor legale menţionate anterior.

Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum sunt programele TVR CULTURAL şi TVR INFO), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5).

Astfel, deşi programele TVR CULTURAL, TVR INFO şi TV 5 erau incluse în avizul de retransmisie, la data controlului acestea nu erau retransmise. Faţă de aceste aspecte, Consiliul a propus amendarea S.C. BOBO TECH S.R.L. cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. BOBO TECH S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A4354/15.03.2005, Anexa din 30.07.2009, pentru localitatea Găiseni, judeţul Giurgiu, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. BOBO TECH S.R.L.
Bucureşti, str. Aleea Crevedia nr. 2, bl. 16, sc. 2, parter, ap. 24, sector 4, CUI 13676200

pentru localitatea Găiseni, judeţul Giurgiu

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 932/23.09.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. BOBO TECH S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Găiseni, judeţul Giurgiu, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. BOBO TECH S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Găiseni, judeţul Giurgiu, a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului, iar altele, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu sunt retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, societatea a fost sancţionată şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu retransmite programele Societăţii Române de Televiziune (TVR CULTURAL şi TVR INFO), precum şi programul TV 5 a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin acord internaţional.”