Decizia nr. 931 din 05.11.2009

05.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. NEWS TELEVISION S.R.L.
cu sediul în str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, etaj 2, camera 26, sector 1
BUCUREŞTI CUI R : 12840044

pentru postul de televiziune B1 TV
Str. Ion Câmpineanu nr. 20, sector 1, Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 05 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri, dezbatere şi promovare difuzate de postul B1 TV, în perioada 23 octombrie-02 noiembrie 2009, activitatea de campanie electorală a candidaţilor la funcţia de preşedinte al României.

Postul de televiziune B1 TV aparţine radiodifuzorului S.C. NEWS TELEVISION S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 26/15.06.2000 şi decizia de autorizare nr. 468.0/30.05.2002).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. NEWS TELEVISION S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art.3 alin. (1) din Decizia 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Conform normelor invocate din Legea audiovizualului, pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009, prevede :

(1) Radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;

b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ;

c) imparţialitate - tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, în perioada 23-27 octombrie 2009, în cadrul emisiunilor de dezbatere pe teme electorale, difuzate de postul de televiziune B1 TV, candidaţii, reprezentanţii acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi, au beneficiat de prezenţa în emisiuni, după cum urmează : pentru dl. Crin Antonescu – 2 prezenţe, dl. Mircea Geoană – 3 prezenţe, dl. Traian Băsescu – 9 prezenţe, iar pentru d-nii Constantin Potîrcă, George Becali, Kelemen Hunor, Corneliu Vadim Tudor, Ovidiu Iane, Sorin Oprescu, Remus Cernea, Constantin Rotaru şi Gheorghe Manole – nicio prezenţă.

De asemenea, în perioada 28 octombrie – 02 noiembrie 2009 s-a constatat acelaşi dezechilibru în cadrul emisiunilor de dezbatere pe teme electorale, în sensul că prezenţa candidaţilor şi reprezentanţilor acestora, ai partidelor politice, a alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţii, a fost după cum urmează : pentru dl. Sorin Oprescu – 2 prezenţe, dl. Crin Antonescu – 4 prezenţe,dl. Mircea Geoană – 5 prezenţe, dl. Traian Băsescu – 12 prezenţe, dl. Kelemen Hunor – o prezenţă, dl. Corneliu Vadim Tudor – o prezenţă, iar pentru d-nii Constantin Potîrcă, George Becali, Ovidiu Iane, Remus Cernea, Constantin Rotaru şi Gheorghe Manole – nicio prezenţă.

Faţă de aspectele prezentate, membrii Consiliului au constatat că, în perioadele menţionate, radiodifuzorul nu a asigurat, în cadrul emisiunilor de dezbatere difuzate, reflectarea desfăşurării campaniei electorale cu respectarea principiilor echităţii, echilibrului şi imparţialităţii reglementate de art. 3 din Decizia CNA nr. 853/2009.

Potrivit acestor dispoziţii, toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului, în condiţiile unei prezentări echilibrate şi echitabile.

Conform dispoziţiilor legale, în speţă, art. 2 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009, accesul la serviciile publice şi private de radio şi televiziune este egal şi gratuit, pentru toţi candidaţii la alegerea Preşedintelui României, regulă pe care radiodifuzorul nu a respectat-o, în sensul că nu a asigurat o prezentare echitabilă, echilibrată şi imparţială a tuturor candidaţilor aflaţi în competiţie electorală.

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 26^1 din Legea audiovizualului, radiodifuzorul are obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, pentru a încuraja şi facilita exprimarea pluralistă a curentelor de opinie a tuturor candidaţilor.

În temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. S.C. NEWS TELEVISION S.R.L. pentru postul de televiziune B1 TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul S.C. NEWS TELEVISION S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune B1 TV cu somaţie publică, întrucât în cadrul emisiunilor de dezbatere pe teme electorale, difuzate în perioada 23 octombrie-02 noiembrie 2009, nu a asigurat o prezentare echitabilă, echilibrată şi imparţială a campaniei electorale desfăşurate de candidaţii la funcţia de Preşedinte al României.

Astfel, în cadrul emisiunilor de dezbatere pe teme electorale, candidaţii, reprezentanţii acestora şi ai partidelor politice care-i susţin, au beneficiat de prezenţa în emisiuni, după cum urmează : dl. Kelemen Hunor – o prezenţă, dl. Corneliu Vadim Tudor – o prezenţă, dl. Sorin Oprescu – 2 prezenţe, dl. Crin Antonescu – 6 prezenţe, dl. Mircea Geoană – 8 prezenţe, dl. Traian Băsescu – 21 de prezenţe, în timp ce domnii Constantin Potîrcă, George Becali, Ovidiu Iane, Remus Cernea, Constantin Rotaru şi Gheorghe Manole nu au beneficiat de nicio prezentare.

Potrivit reglementărilor audiovizuale, toţi candidaţii trebuie să fie trataţi obiectiv şi echidistant, să beneficieze de o prezentare echilibrată şi de posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.