Decizia nr. 930 din 21.09.2010

21.09.2010


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 21 septembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la spotul publicitar pentru băuturile energizante „Glonţ«  şi „Kinky », difuzat de posturile de radio PRO FM şi RADIO ZU, începând cu data de 06.09.2010.

Spotul are următorul conţinut :

„ Voce1 : Ai petrecut până dimineaţă în club şi nici urmă de oboseală ? Ai condus doisprezece ore fără oprire ? Şi încă mai rezişti ? După o noapte fierbinte cu iubita ...
Voce2 : Tu eşti Glonţ, iar eu sunt Kinky ...
Glonţ, energie dintr-un foc şi Kinky, energy drink cu fruct, coacăze negre sau portocale.
Voce2 : Glonţ şi Kinky, energizante ce ţin oboseala deoparte."

Acest spot publicitar a fost difuzat de posturile de radio, după cum urmează :

- PRO FM - în zilele de 06 septembrie 2010, la ora ora 8.40, respectiv 07 septembrie, la ora 10.38 ;
- Radio Zu - în zilele de 10 septembrie 2010, la ora 12.36, respectiv 13 septembrie, la ora 09.14.

Membrii Consiliului au constatat că acest spot este difuzat cu încălcarea prevederilor art. 29 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

„(1) Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii :
f) să nu stimuleze comportamente dăunătoare sănătăţii sau siguranţei populaţiei" ;
„(2) Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să nu provoace nicio daună morală, fizică sau mentală minorilor şi, în special :
a) să nu instige în mod direct minorii să cumpere un produs sau serviciu, prin exploatarea lipsei de experienţă ori a credulităţii acestora".

Analizând spotul pentru băuturile energizante „Glonţ«  şi ,,Kinky », membrii Consiliului au constatat că acesta are un conţinut contrar prevederilor invocate, în sensul că induce publicului ascultător ideea că prin consumul acestor băuturi energizante poţi şofa neîntrerupt timp îndelungat, fără a resimţi oboseala, idee ce poate conduce la adoptarea unei astfel de conduite care ar putea pune în pericol siguranţa persoanelor.

Or, una din regulile prevăzute de legislaţia audiovizuală pe care publicitatea trebuie să o respecte, constă în aceea că publicitatea nu trebuie să stimuleze comportamente dăunătoare sănătăţii sau care ar putea să afecteze siguranţa populaţiei.

O altă condiţie pe care publicitatea trebuie să o respecte este cea conform căreia aceasta nu trebuie să instige în mod direct minorii să cumpere un produs, prin exploatarea lipsei de experienţă ori a credulităţii acestora.

Astfel, având în vedere gama de produse promovate, modul cum este conceput spotul, precum şi faptul că acesta este difuzat în intervale orare accesibile tuturor categoriilor de public, adresându-se în egală măsură şi publicului minor care, din cauza discernământului redus, poate considera că este de preferat să renunţe la orele de somn, întrucât oboseala poate fi combătută de efectele energizante ale produselor promovate, spotul nu respectă nici condiţia menţionată mai sus.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului consideră că difuzarea spotului publicitar pentru băuturile energizante „Glonţ« şi „Kinky » a fost făcută cu încălcarea regulilor de difuzare a publicităţii.

Membrii Consiliului au mai constatat că propoziţia interogativă „Ai condus doisprezece ore fără oprire ?’’ din cadrul spotului, conţine un dezacord gramatical, folosindu-se în mod greşit forma ,,doisprezece ore« , (forma corectă fiind „douăsprezece ore »), fapt ce contravine prevederilor 88 din Codul audiovizualului.

În temeiul şi cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune intrarea de îndată în legalitate în privinţa spotului pentru produsele „Glonţ" şi „Kinky’’, în sensul respectării regulilor de difuzare a publicităţii în audiovizual.

De asemenea, Consiliul vă pune în vedere să procedaţi la îndreptarea erorii gramaticale existente în conţinutul spotului, utilizând forma corectă, conform normelor de morfologie ale limbii române, stabilite de Academia Română.