Decizia nr. 930 din 05.11.2009

05.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., pentru postul de televiziune OTV

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. CUI 15994676
Str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1
BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1, BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 05 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri, promovare şi de dezbatere electorală, difuzate de postul OTV în perioada 23 – 30 octombrie 2009, activitatea de campanie electorală a candidaţilor la funcţia de Preşedinte al României.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a încălcat prevederile art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului, pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009, radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;

b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ;

c) imparţialitate – tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, în perioada 23-30 octombrie 2009, postul OTV a difuzat emisiuni de promovare şi de dezbatere electorală cu încălcarea principiilor echităţii şi echilibrului, reglementate de legislaţia audiovizuală.

Astfel, în perioada monitorizată, postul OTV a difuzat emisiuni de promovare electorală, în cadrul cărora au fost promovaţi doar doi candidaţi, respectiv domnii Mircea Geoană şi Corneliu Vadim Tudor, în timp ce ceilalţi 10 candidaţi pentru alegerea Preşedintelui României nu au beneficiat de nicio promovare electorală.

Potrivit datelor menţionate în raport, în perioada 23-30 octombrie 2009, în cadrul emisiunilor de promovare, domnul Corneliu Vadim Tudor a fost promovat timp de 5870 secunde, iar domnul Mircea Geoană - 6753 secunde, în timp ce ceilalţi 10 candidaţi pentru alegerea Preşedintelui României nu au beneficiat de promovare electorală.

În baza aceluiaşi raport de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că postul OTV a difuzat şi emisiunile de dezbatere electorală cu încălcarea legislaţiei în materie de campanie electorală, în sensul că nu a fost asigurată reflectarea acesteia în mod echilibrat şi imparţial. Astfel, în perioada 23-30 octombrie, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală candidaţii, precum şi reprezentanţii sau susţinătorii acestora au participat la aceste emisiuni, după cum urmează : Corneliu Vadim Tudor şi reprezentanţii sau susţinătorii acestuia au avut un număr total de 4 apariţii ; Mircea Geoană, reprezentanţii şi susţinătorii acestuia, 4 apariţii ; Traian Băsescu, reprezentanţii sau susţinătorii acestuia, 4 apariţii ; ceilalţi candidaţi la alegerea Preşedintelui României, precum şi reprezentanţii sau susţinătorii acestora nu au beneficiat de nicio prezenţă.

Consiliul apreciază că o astfel de abordare a emisiunilor cu caracter electoral a fost de natură a afecta reflectarea campaniei electorale a candidaţilor care participă la competiţia pentru alegerea în funcţia supremă în stat.

La art. 26^1 din legea audiovizualului este instituită în sarcina radiodifuzorilor obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, prin facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, lucru ce nu s-a întâmplat în cadrul emisiunilor electorale difuzate de post în perioada monitorizată.

De asemenea, potrivit art. 3 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009, radiodifuzorul avea obligaţia ca emisiunile electorale să fie difuzate cu respectarea principiilor de echitate, echilibru şi de informare corectă a publicului.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii aflaţi în competiţie electorală să fie trataţi în mod echitabil şi echilibrat, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de un tratament egal.

La art. 2 din aceeaşi decizie se prevede că, pentru candidaţii la alegerea Preşedintelui României, accesul la serviciile publice şi private de radio şi de televiziune este egal şi gratuit. În lumina acestor dispoziţii şi în spiritul asigurării unei desfăşurări echilibrate a campaniei electorale, legiuitorul a reglementat un cadru egal aplicabil tuturor candidaţilor, astfel încât aceştia să beneficieze de posibilitatea reală de a se face cunoscuţi publicului, care să conducă la exercitarea dreptului la vot în deplină cunoştinţă de cauză.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că, procedând astfel, radiodifuzorul nu a reflectat campania electorală a candidaţilor cu respectarea principiilor echităţii şi echilibrului, reglementate de legislaţia audiovizuală.

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. pentru postul de televiziune OTV şi dispune intrarea de îndată în legalitate, în sensul tratării în mod echilibrat şi imparţial a tuturor candidaţilor la alegerea Preşedintelui României.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OTV cu somaţie publică, întrucât în cadrul emisiunilor cu caracter electoral, difuzate în perioada 23 - 30 octombrie 2009, nu a asigurat o prezentare echitabilă şi echilibrată a campaniei electorale desfăşurate de candidaţii la funcţia de Preşedinte al României.

Astfel, în cadrul emisiunilor de promovare electorală, domnul Mircea Geoană a beneficiat de o promovare cu o durată de 6753 secunde, domnul Corneliu Vadim Tudor - 5870 secunde, în timp ce ceilalţi 10 candidaţi pentru alegerea Preşedintelui României nu au fost promovaţi.

De asemenea, în emisiunile de dezbatere electorală au avut participări numai candidaţii sau reprezentanţii candidaţilor : Corneliu Vadim Tudor, Mircea Geoană şi Traian Băsescu. Ceilalţi candidaţi sau reprezentanţii lor nu au avut nicio participare.

Potrivit reglementărilor audiovizuale, toţi candidaţii trebuie să fie trataţi obiectiv şi echidistant, să beneficieze de o prezentare echilibrată şi de posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.