Decizia nr. 929 din 05.11.2009

05.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A.,
pentru postul de televiziune KANAL D

S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. C.U.I. 18684823
B-dul Timişoara nr. 26Z, Clădirea Anchor Plaza,
birou 6A01, corp A, etaj 6, sector 6 BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune KANAL D

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 05 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, cu privire la nerespectarea duratei orare de difuzare a publicităţii în cadrul serviciilor de programe, în perioada 15-22 octombrie 2009, de către postul KANAL D.

Postul de televiziune KANAL D aparţine radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 150/30.05.2006 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1239.0/30.01.2007).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul KANAL D în perioada 15-22 octombrie 2009, în intervalul orar 19.00-23.00, s-a constatat că durata publicităţii difuzate în cadrul unei ore date a fost, după cum urmează :

PDF - 6.9 ko
Tabel
Kanal D

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în perioada de referinţă precizată în raportul de monitorizare, a variat între minimum 24 de secunde şi maximum 3 minute şi 56 secunde.

Or, normele din domeniul audiovizualului cu privire la regimul difuzării publicităţii prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20 %, respectiv 12 minute.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancţionat anterior cu o somaţie şi trei amenzi, în sumă totală de 25.000 lei, pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, membrii Consiliului au propus amendarea cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A pentru încălcarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. (titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 150/30.05.2006 şi al deciziei de autorizare audiovizuale nr. 1239.0/30.01.2007 pentru postul de televiziune KANAL D) se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. C.U.I. 18684823
B-dul Timişoara nr. 26Z, Clădirea Anchor Plaza,
birou 6A01, corp A, etaj 6, sector 6
BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune KANAL D

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 929/05.11.2009 privind amendarea cu suma de 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA INTERNAŢIONAL S.A., pentru postul KANAL D şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune KANAL D cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât durata grupajelor publicitare difuzate în perioada 15-22 octombrie 2009, în intervalul orar 19.00-23.00, a depăşit timpul permis publicităţii în cadrul unei ore date, fapt ce contravine prevederilor din legislaţia audiovizuală.

Potrivit dispoziţiilor legale, durata publicităţii pe parcursul unei ore date nu poate depăşi 12 minute."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.