Decizia nr. 928 din 05.11.2009

05.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 30.000 lei a S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.
cu sediul în Bucureşti, b-dul Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8, sector 2 C.U.I. 4747298

pentru postul de televiziune PRIMA TV
Bd. Iuliu Maniu nr. 1-3, sector 6 BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 05 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la nerespectarea duratei orare de difuzare a publicităţii în cadrul serviciilor de programe, în perioada 15-22 octombrie 2009, de către postul de televiziune PRIMA TV.

Postul de televiziune PRIMA TV aparţine radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 040.2/25.06.1993, decizia de autorizare nr. 101.0/24.03.1995 şi reautorizare nr. 101.0-1/24.03.1995).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul PRIMA TV, în perioada 15-22 octombrie 2009, în intervalul orar 19.00-23.00, s-a constatat că durata publicităţii difuzate într-un interval de o oră, inserată între ecrane, în cadrul grupajelor, precum şi suprapusă peste o parte a imaginii, a fost după cum urmează :

PDF - 6.4 ko
Tabel
Prima TV

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în perioada de referinţă precizată în raportul de monitorizare, a variat între minimum 11 secunde şi maximum 441 de secunde.

Or, normele din domeniul audiovizualului, cu privire la regimul difuzării publicităţii, prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20 %, respectiv 12 minute.

Având în vedere că S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L., a mai fost sancţionată anterior, cu 2 amenzi în cuantum total de 25.000 lei, pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, aspect care demonstrează că sancţiunea nu şi-a realizat scopul preventiv, radiodifuzorul ignorând în continuare aceste dispoziţii, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 30.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. TV 040.2/25.06.1993, al deciziei de autorizare nr. 101.0/24.03.1995 şi reautorizare nr. 101.0-1/24.03.1995, pentru postul de televiziune PRIMA TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 30.000 lei pentru încălcarea prevederilor 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,


S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.

B-dul Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8, sector 2
BUCUREŞTI C.U.I. 4747298

pentru postul de televiziune PRIMA TV
Bd. Iuliu Maniu nr. 1-3, sector 6 BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 928/05.11.2009 privind amendarea cu suma de 30.000 lei a radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L., pentru postul PRIMA TV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune PRIMA TV cu amendă în cuantum de 30.000 lei, întrucât durata publicităţii difuzate în perioada 15-22 octombrie 2009, în intervalul orar 19.00-23.00, a depăşit timpul permis acesteia în cadrul unei ore date, fapt ce contravine prevederilor din legislaţia audiovizuală.

Potrivit dispoziţiilor legale, durata publicităţii pe parcursul unei ore date nu poate depăşi 12 minute.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.