Decizia nr. 927 din 05.12.2012

05.12.2012


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 15.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
cu sediul în Bucureşti, Str. Preciziei nr. 3P, lot nr. 1, clădire C6.1,
spaţiu birouri şi hală-parter, et. 1, sector 6

CUI 15994676

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 05 decembrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea duratei orare de difuzare a publicităţii în cadrul serviciilor de programe, transmise în perioada 01.09-31.10.2012, de postul OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.6/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.1-3/01.06.2010).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în cazul televiziunii publice, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 8 minute din timpul oricărei ore date.

Astfel cum rezultă din rapoartele de monitorizare, măsurarea duratelor orare ale publicităţii televizate s-a făcut fără a se lua în calcul duratele mesajelor de avertizare cu caracter obligatoriu şi ale copertelor de separare, duratele anunţurilor de sponsorizare, duratele secvenţelor de autopublicitate promoţională, precum şi cele ale anunţurilor care nu constituie comunicare comercială (anunţuri umanitare sau ale celor de utilitate publică, identificate între coperte cu menţiunea „Mesaj/mesaje de interes public).

Pentru calculul acestor durate au fost preluate măsurătorile efectuate de KANTAR MEDIA AUDIENCES şi s-au prelucrat ţinându-se seama de prevederile din Legea audiovizualului nr. 504/2002 şi ale Deciziei nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul OTV în lunile septembrie şi octombrie 2012, în intervalul orar 18.00 - 23.00, s-a constatat că durata publicităţii difuzate în cadrul unei ore date a fost, după cum urmează :

PDF - 150.6 ko
Tabel - Depășiri ale duratelor orare ale inserțiilor de publicitate

Faţă de datele prezentate în tabelele de mai sus, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în perioada de referinţă precizată în raportul de monitorizare a fost după cum urmează :
- în perioada 01-30 septembrie 2012, timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală a însumat 9 minute şi 46 de secunde, în condiţiile în care depăşirea medie a timpului alocat a fost de 3 minute şi 15,3 secunde, înregistrându-se un număr de 3 depăşiri ;
- în perioada 01-31 octombrie 2012, timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală a însumat 2 minute şi 39 de secunde, în condiţiile în care depăşirea medie a timpului alocat a fost de 53 de secunde, înregistrându-se un număr de 3 depăşiri.

Or, normele din domeniul audiovizualului cu privire la regimul difuzării publicităţii prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului, că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 12 minute, respectiv 720 de secunde.

Având în vedere această situaţie, ţinând cont că radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, Consiliul a propus sancţionarea acestuia cu amendă în cuantum de 15.000 de lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. pentru încălcarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g), alin. (2) şi alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 78.6/05.02.2004 şi al deciziei de autorizare nr. 620.1-3/01.06.2010 pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 15.000 de lei pentru încălcarea prevederilor 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OTV cu amendă de 15.000 de lei pentru încălcarea art. 35 din Legea audiovizualului, întrucât în lunile septembrie-octombrie 2012 nu a respectat cele 12 minute permise de lege pentru difuzarea publicităţii în cadrul unei ore.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.