Decizia nr. 927 din 05.11.2009

05.11.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 20.000 lei a S.C. TV ANTENA 1 S.A.
cu sediul în BUCUREŞTI, Şos. Bucureşti Ploieşti nr. 25-27, sector 1
C.U.I. RO1599030

pentru postul de televiziune ANTENA 1
BUCUREŞTI, Şos. Bucureşti Ploieşti nr. 25-27, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 5 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, cu privire la nerespectarea duratei orare de difuzare a publicităţii în cadrul serviciilor de programe, în perioada 15-22 octombrie 2009, de către postul de televiziune ANTENA 1.

Postul de televiziune Antena 1 aparţine radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 012.1/25.01.1993 şi decizia de autorizare nr. 025/14.06.1994).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul ANTENA 1 în perioada 15-22 octombrie 2009, în intervalul orar 19.00-23.00, s-a constatat că durata publicităţii difuzate în cadrul unei ore date a fost, după cum urmează :

PDF - 6.7 ko
Tabel
Antena 1

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în perioada de referinţă precizată în raportul de monitorizare, a variat între minimum 20 secunde şi maximum 328 secunde.

Or, normele din domeniul audiovizualului, cu privire la regimul difuzării publicităţii, prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20 %, respectiv 12 minute. Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de faptul că postul a mai fost sancţionat anterior cu 2 amenzi pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, Consiliul a propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 20.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. TV ANTENA 1 S.A. având licenţa audiovizuală nr. TV 012.1/25.01.1993 şi decizia de autorizare nr. 025/14.06.1994, pentru postul de televiziune Antena 1, se sancţionează cu amendă în cuantum de 20.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. TV ANTENA 1 S.A.
BUCUREŞTI, Şos. Bucureşti Ploieşti nr. 25-27, sector 1, C.U.I. RO1599030

pentru postul de televiziune ANTENA 1
Şos. Bucureşti Ploieşti nr. 25-27, sector 1
BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 927/05.11.2009 privind amendarea cu 20.000 lei a radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A. pentru postul de televiziune Antena 1 şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ANTENA 1 cu amendă în cuantum de 20.000 lei, întrucât durata grupajelor publicitare difuzate în perioada 15-22 octombrie 2009, în intervalul orar 19.00-23.00, a depăşit timpul permis publicităţii în cadrul unei ore date, fapt ce contravine prevederilor din legislaţia audiovizuală.

Potrivit dispoziţiilor legale, durata publicităţii pe parcursul unei ore date nu poate depăşi 12 minute.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.