Decizia nr. 925 din 04.12.2012

04.12.2012


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. ORA 7 S.R.L.,
Str. Saturn nr. 32, corp A, et.1, cam. 1,
GALAŢI, Jud. Galaţi, CUI 24108108

pentru postul TV GALAŢI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 04 decembrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul prezentat de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea dispoziţiilor din domeniul audiovizualului privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Postul de televiziune TV GALAŢI aparţine S.C. ORA 7 S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 074.3/11.10.1994, decizia de autorizare nr. 162.0-2/07.05.1996 pentru localitatea Galaţi, judeţul Galaţi).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ORA 7 S.R.L. a încălcat prevederile articolelor 3 şi 8 alin. (1) din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Potrivit dispoziţiilor invocate :
- art. 3 : Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii :
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru - în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali ;
c) corectitudine - toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.
- art. 8 alin. (1) : Emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corectă a publicului. În fapt, în perioada monitorizată, respectiv 21 noiembrie – 02 decembrie 2012, postul de televiziune TV GALAŢI a difuzat emisiuni informative în cadrul cărora au fost prezentate ştiri electorale, după cum urmează :

PDF - 34 ko
Tabel

În raport de datele prezentate mai sus, membrii Consiliului au constatat că în cadrul emisiunilor informative difuzate în perioada menţionată, radiodifuzorul nu a asigurat reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi corect, astfel încât toţi competitorii electorali să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant, obligaţie ce îi revenea conform prevederilor articolelor 3 şi 8 alin. (1) din Decizia 738/2012 privind şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Astfel, în cadrul acestor emisiuni difuzate în perioada menţionată, competitorii electorali au beneficiat de un număr de prezenţe, după cum urmează : ARD - 4 prezenţe, USL – 9 prezenţe și PP-DD – 4 prezențe, în timp ce alţi competitori electorali (nominalizaţi în tabelul prezentat) nu au beneficiat de nicio prezentare.

Or, potrivit art. 3 din Decizia nr. 738/2012, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii echitabile, echilibrate şi corecte în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali, pentru ca toţi candidaţii să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că în emisiunile informative cu caracter electoral difuzate în perioada menţionată, radiodifuzorul nu a prezentat, în mod echilibrat, echitabil şi corect, activităţile de campanie ale competitorilor electorali pentru ca toţi candidaţii să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant, fapt ce contravine prevederilor art. 8 alin. (1) din aceeaşi decizie, dispoziţii potrivit cărora emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corectă a publicului.

În conformitate cu dispoziţiile art. 2 din acelaşi act normativ, campania electorală trebuie să servească interesului general al publicului şi al competitorilor electorali, astfel încât aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului, iar votul să fie exprimat în cunoştinţă de cauză.

În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a asigura principiile enunţate în materie de campanie electorală, astfel încât activităţile de campanie şi programele politice ale tuturor competitorilor electorali să fie prezentate în mod echilibrat, iar candidaţii să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, în sensul că radidifuzorul fusese sancționat anterior, prin Decizia nr.760 din 22.11.2012, cu somaţie publică cu termen de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea acelorași dispoziții legale, membrii Consiliului au propus şi au votat amendarea radiodifuzorului cu suma de 5.000 lei.

În temeiul dispoziţiilor art. 18 din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. ORA 7 S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 074.3/11.10.1994, decizia de autorizare nr. 162.0-2/07.05.1996 pentru postul TV GALAŢI) se sancţionează cu se sancţionează cu amendă de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor articolelor 3 şi 8 alin. (1) din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. ORA 7 S.R.L. pentru postul TV GALAŢI are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TV GALAŢI cu amendă de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor articolelor 3 şi 8 alin. (1) din Decizia privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, întrucât în emisiunile informative difuzate în perioada 21 noiembrie - 02 decembrie 2012 nu a asigurat reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi corect, astfel încât toţi competitorii electorali să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.