Decizia nr. 922 din 04.12.2012

04.12.2012


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. TV SIRIUS SRL
DROBETA TURNU SEVERIN, str. Traian nr. 85 (corp B), bl. C1,
jud. Mehedinţi CUI 22204605

pentru postul de televiziune TELE 2
DROBETA TURNU SEVERIN, str. Aurelian nr. 46, et. 5,
corp clădire P+5, cam. 1, 2, 3, 4, jud. Mehedinţi

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 04 decembrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele prezentate de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea dispoziţiilor din domeniul audiovizualului privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Postul de televiziune TELE 2 aparţine radiodifuzorului S.C. TV SIRIUS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 387/18.03.2008 şi decizia de autorizare nr. 1570.0/05.02.2009).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile articolelor 3 şi 9 alin. (1) din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Potrivit dispoziţiilor invocate :
- art. 3 : Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii :
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru - în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali ;
c) corectitudine - toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.
- art. 9 alin. (1) : În cadrul emisiunilor de promovare electorală şi al emisiunilor de dezbateri electorale radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.

În fapt, în perioada 21.11 - 02.12.2012, postul TELE 2 a difuzat emisiuni de dezbatere electorală în care au fost prezentate informaţii despre activităţile de campanie ale competitorilor electorali, după cum urmează :

PDF - 97.2 ko
Tabele - Dezbateri electorale

În raport de datele prezentate mai sus, membrii Consiliului au constatat că în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală difuzate în perioada 21-26 noiembrie 2012, radiodifuzorul nu a asigurat reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi corect, astfel încât toţi competitorii electorali să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant, obligaţie ce îi revenea conform prevederilor articolelor 3 şi 9 alin. (1) din Decizia 738/2012 privind şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Astfel, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală difuzate în perioada menţionată, candidaţii sau reprezentanţii competitorilor electorali nu au beneficiat de un tratament echitabil, echilibrat şi corect pentru a-şi a-şi pune în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, în sensul că reprezentanţii competitorului USL au fost prezenţi în studio de 8 de ori, iar prin telefon au intervenit o singură dată, cei ai ARD au avut o singură prezenţă în studio, iar cei ai PP-DD au fost prezenţi o singură dată în studio, în timp ce alţi competitori electorali nu au beneficiat de nicio prezenţă în aceste emisiuni, astfel cum rezultă din tabelul prezentat.

Procedând astfel, radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 9 alin. (1) din Decizia nr. 738/2012, care dispun că în cadrul emisiunilor de dezbateri electorale radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.

De asemenea, Consiliul a constatat că nici prevederile art. 3 din Decizia nr. 738/2012 nu au fost respectate, în sensul că radidiodifuzorul nu a asigurat, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală difuzate în perioada 21-26 noiembrie 2012, prezentarea în mod echitabil, echilibrat şi corect a activităţilor de campanie ale competitorilor electorali, pentru ca toţi candidaţii să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta în mod echitabil şi echilibrat desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului.

Având în vedere că radiodifuzorul S.C. TV SIRIUS S.R.L. a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea prevederilor privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

În temeiul dispoziţiilor art. 18 din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. TV SIRIUS S.R.L. având licenţa audiovizuală nr. TV-C 387/18.03.2008 şi decizia de autorizare nr. 1570.0/05.02.2009, pentru postul TELE 2 din localitatea Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei pentru încălcarea dispoziţiilor articolelor 3 şi 9 alin. (1) din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TELE 2 cu amendă de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor articolelor 3 şi 9 alin. (1) din Decizia privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, întrucât în emisiunile de dezbateri electorale difuzate în perioada 21-26 noiembrie 2012 nu a asigurat condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.