Decizia nr. 921 din 14.09.2010

14.09.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. NOVA GRUP S.R.L.
cu sediul în Călăraşi, str. Bărăganului, bl. L43, ap. 42, jud. Călăraşi
CUI 6786366

pentru localitatea Fundulea, judeţul Călăraşi

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 septembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 11501/06.09.2010, privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Fundulea, judeţul Călăraşi, aparţinând S.C. NOVA GRUP S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. NOVA GRUP S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A1858.1/04.11.2008, Anexa a din 10.03.2010 pentru localitatea Fundulea, judeţul Călăraşi.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. NOVA GRUP S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A., în ziua de 08 septembrie 2010, în localitatea Fundulea, judeţul Călăraşi, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice, aparţinând S.C. NOVA GRUP S.R.L., erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu în data de 10.03.2010, următoarele programe : ROMANTICA, MINIMAX, TV 1000, SPORT KLUB, ALFA&OMEGA şi PV TV, iar programele TVR 3, TVR INFO, TV5, KISS TV, N24 PLUS, PARTY TV, VOX NEWS, KIDSCO şi SCI-FI., deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în localitatea menţionată mai sus.

La acelaşi control efectuat s-a mai constatat că distribuitorul de servicii S.C. NOVA GRUP S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât, în localitatea Fundulea, judeţul Călăraşi, nu retransmitea programele TVR3, TVR INFO şi TV5, deşi are această obligaţie în virtutea dispoziţiilor legale menţionate anterior.

Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum sunt programele TVR3 şi TVR INFO), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5).

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. NOVA GRUP S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de comunicaţii electronice din localitatea Fundulea, judeţul Călăraşi, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. NOVA GRUP S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Fundulea, judeţul Călăraşi, a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu retransmite programele TVR3, TVR Info şi TV5.”