Decizia nr. 921 din 04.12.2012

04.12.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. CANARIS S.R.L.
Str. Olteţ nr. 10-11, Braşov, Jud. Braşov

pentru postul de televiziune MIX 2

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 4 decembrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul prezentat de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea dispoziţiilor din domeniul audiovizualului privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Postul de televiziune MIX 2 aparţine radiodifuzorului S.C. CANARIS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 011.3/21.01.1993, decizia de autorizare nr. 093.3-2/29.05.2008 pentru localitatea Braşov, judeţul Braşov).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. CANARIS S.R.L. a încălcat prevederile articolelor 3 şi 8 alin. (1) din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Potrivit dispoziţiilor invocate :
- art. 3 : Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii :
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru - în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali ;
c) corectitudine - toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.
- art. 8 alin. (1) : Emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corectă a publicului.

În fapt, în perioada monitorizată, respectiv 09 noiembrie - 02 decembrie 2012, postul de televiziune MIX 2 a difuzat emisiuni informative în cadrul cărora au fost prezentate ştiri electorale, după cum urmează :

PDF - 56.8 ko
Tabele - Emisiuni Informative

În raport de datele prezentate mai sus, membrii Consiliului au constatat că în cadrul emisiunilor informative difuzate în perioada menţionată, radiodifuzorul nu a asigurat reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi corect, astfel încât toţi competitorii electorali să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant, obligaţie ce îi revenea conform prevederilor articolelor 3 şi 8 alin. (1) din Decizia 738/2012 privind şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Astfel, în cadrul acestor emisiuni difuzate în perioada menţionată, competitorii electorali au beneficiat de un număr de prezenţe, după cum urmează : ARD - 75 prezenţe, USL - 269 prezenţe, PER - 11 prezenţe, PP-DD - 57 prezenţe, PRM - 66 prezenţe, UDMR - 47, MIN - 13, iar alţi competitori electorali (nominalizaţi în tabelul prezentat) nu au beneficiat de nicio prezentare.

Or, potrivit art. 3 din Decizia nr. 738/2012, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii echitabile, echilibrate şi corecte în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali, pentru ca toţi candidaţii să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că în emisiunile informative cu caracter electoral difuzate în perioada menţionată, radiodifuzorul nu a prezentat, în mod echilibrat, echitabil şi corect, activităţile de campanie ale competitorilor electorali pentru ca toţi candidaţii să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant, fapt ce contravine prevederilor art. 8 alin. (1) din aceeaşi decizie, dispoziţii potrivit cărora emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corectă a publicului.

În conformitate cu dispoziţiile art. 2 din acelaşi act normativ, campania electorală trebuie să servească interesului general al publicului şi al competitorilor electorali, astfel încât aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului, iar votul să fie exprimat în cunoştinţă de cauză.

În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a asigura principiile enunţate în materie de campanie electorală, astfel încât activităţile de campanie şi programele politice ale tuturor competitorilor electorali să fie prezentate în mod echilibrat, iar candidaţii să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Pentru toate aceste argumente, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au decis sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 18 din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviilor media audiovizuale şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. CANARIS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 011.3/21.01.1993, decizia de autorizare nr. 093.3-2/29.05.2008 pentru postul de televiziune MIX 2 din localitatea Braşov, judeţul Braşov) se sancţionează cu somaţie publică cu termen de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor articolelor 3 şi 8 alin. (1) din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. CANARIS S.R.L. pentru postul MIX 2 are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul MIX 2 cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor articolelor 3 şi 8 alin. (1) din Decizia privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, întrucât în emisiunile informative difuzate în perioada 09 noiembrie - 02 decembrie 2012 nu a asigurat reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi corect, astfel încât toţi competitorii electorali să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.