Decizia nr. 920 din 14.09.2010

14.09.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. TELENET S.R.L.,
cu sediul în Târgu Mureş, Str. Nicolae Grigorescu nr. 33, et. 4, ap. 14, Jud. Mureş, CUI 10348615

pentru localităţile Voiniceni, Câmpeniţa, Lunca Bradului şi Deda, judeţul Mureş

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 septembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 8328/17.06.2010, cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localităţile Voiniceni, Câmpeniţa, Lunca Bradului şi Deda, judeţul Mureş, aparţinând S.C. TELENET S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. TELENET S.R.L. deţine următoarele avize de retransmisie :

  • nr. A5096/04.10.2005, Anexa a din 04.10.2005 pentru localitatea Voiniceşti, judeţul Mureş ;
  • nr. A5093/04.10.2005, Anexa b din 04.10.2005 pentru localitatea Câmpeniţa, judeţul Mureş ;
  • nr. A1470/09.12.2003, Anexa a din 09.12.2003 pentru localitatea Lunca Bradului, judeţul Mureş ;
  • nr. A1469.1/04.10.2005, Anexa a din 04.10.2005 pentru localitatea Deda, judeţul Mureş.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. TELENET S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controalelor efectuate de inspectorul CNA în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. TELENET S.R.L., s-au constatat următoarele :

- în 14 iulie 2010, în localităţile Voiniceni şi Câmpeniţa, judeţul Mureş, erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, următoarele programe : ACASĂ TV, TV2, TV NEPTUN, NOTA TV, ANIMAL PLANET, MINIMAX-HU, EUROSPORT, EUFORIA LIFESTYLE TV, TRINITAS TV, DISCOVERY CHANNEL, HALLMARK, INFO CHANNEL, KANAL D, MUSIC CHANNEL, B1 TV, ROMANTICA şi F&H, iar programele TVR CULTURAL şi HIRTV, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

- în 15 iulie 2010, în localitatea Lunca Bradului, din judeţul Mureş, erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : ACASĂ TV, OTV, PRO TV, MINIMAX, HALLMARK, KANAL D, TARAF TV, FAVORIT TV, B1 TV, ANTENA 2, ATV, DIRECT DIGITAL TV, EUFORIA LIFESTYLE TV, M2 şi TRINITAS TV, iar programele TVR CULTURAL şi TVR INTERNAŢIONAL, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

- în 15 iulie 2010, în localitatea Deda, din judeţul Mureş, erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : ACASĂ TV, SPORT.RO, HALLMARK, KANAL D, B1TV, MOVIE 24, CARTOON NETWORK, THE MONEY CHANNEL, AXN, ANTENA 2, RTL KLUB, ANIMAL PLANET, EUFORIA LIFESTYLE TV, MUSIK CHANNEL, TVRM, F&H, M2, DISCOVERY CHANNEL, ROMANTICA, TELEVIZIUNEA TÂRGU MUREŞ, KISS TV, TRINITAS TV şi ZONE REALITY, iar programele TVR CULTURAL, HIRTV, HALLOZAT şi MTV2, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

La acelaşi control efectuat s-a mai constatat că distribuitorul de servicii S.C. TELENET S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât, în localităţile Voiniceni, Câmpeniţa, Lunca Bradului şi Deda, judeţul Mureş, nu retransmite programul TVR CULTURAL, deşi este înscris în structura de servicii de programe aprobată de Consiliu pentru aceste localităţi, iar programele TVR3, TVR INFO şi TV5 nu sunt înscrise în oferta de programe şi nu sunt retransmise, deşi distribuitorul are această obligaţie legală în virtutea dispoziţiilor invocate anterior.

Potrivit prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum sunt programele TVR3, TVR CULTURAL, TVR INFO), precum şi precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5).

Având în vedere că, anterior, S.C. TELENET S.R.L. a mai fost sancţionată pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, aspect care demonstrează că sancţiunea nu şi-a realizat scopul preventiv, distribuitorul de servicii ignorând în continuare aceste dispoziţii, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. TELENET S.R.L., având avizele de retransmisie : nr. A5096/04.10.2005, Anexa a din 04.10.2005 pentru localitatea Voiniceşti, judeţul Mureş ; A5093/04.10.2005, Anexa b din 04.10.2005 pentru localitatea Câmpeniţa, judeţul Mureş ; A1470/09.12.2003, Anexa a din 09.12.2003 pentru localitatea Lunca Bradului, judeţul Mureş ; A1469.1/04.10.2005, Anexa a din 04.10.2005 pentru localitatea Deda, judeţul Mureş, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin.(3) şi 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. TELENET S.R.L.
Str. Nicolae Grigorescu nr. 33, et. 4, ap. 14
Târgu Mureş, Jud. Mureş, CUI 10348615

pentru localităţile Voiniceni, Câmpeniţa, Lunca Bradului şi Deda, judeţul Mureş

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 920/14.09.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. TELENET S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localităţile Voiniceni, Câmpeniţa, Lunca Bradului şi Deda, judeţul Mureş, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. TELENET S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât în reţeaua de comunicaţii electronice din localităţile Voiniceni, Câmpeniţa, Lunca Bradului şi Deda, judeţul Mureş, a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine acordul CNA, privind modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu retransmite programele TVR3, TVR Cultural, TVR Info şi TV5.”