Decizia nr. 919 din 14.09.2010

14.09.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. IKO ROMÂNIA S.R.L.
cu sediul în Bucureşti, str. G-ral David Praporgescu nr. 1-5, et. 6, ap. 14A, sector 2, CUI RO 15639046

pentru postul de televiziune FILM+

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 septembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sesizarea nr. 10736/13.08.2010, precum şi raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la clasificarea filmului „Nebunie în cămin”, difuzat de postul FILM+ în data de 28.07.2010, începând cu ora 20.17.

Postul de televiziune FILM+ aparţine S.C. IKO ROMÂNIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 197.1/13.12.2007 şi decizia de autorizare nr. 1599.0/07.04.2009).

Consiliul Naţional al Audiovizualului a fost sesizat de către ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLETHEZ (Comisia Naţională de Radio şi Televiziune-ORTT) din Ungaria, autoritatea cu atribuţii în domeniul audiovizualului, în legătură cu difuzarea de către postul FILM+, în data de 28.07.2010, începând cu ora 19.17, ora Ungariei, respectiv ora 20.17, ora României, a filmului „Nebunie în cămin”, care, potrivit sesizării, a avut un conţinut nepotrivit orei la care a fost difuzat.

Analizând raportul întocmit de Serviciul Inspecţie şi vizionând înregistrarea filmului ce a făcut obiectul sesizării, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 21 alin. (1) coroborate cu ale art. 18 lit. d) raportat la art. 16 alin (3) lit. e), f), k) şi l) şi art. 17 din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 21 alin. (1), producţiile audiovizuale prevăzute la art. 18 lit. d) - producţii audiovizuale interzise copiilor sub 15 ani - se difuzează numai în intervalul orar 22.00-06.00 şi însoţite permanent de semnul de avertizare “15”.

La art. 16 alin. (3) din Codul audiovizualului sunt reglementate criteriile generale în funcţie de care radiodifuzorii vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale, criterii care au drept scop asigurarea protecţiei copilului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora. Lit. e), f), k) şi l) ale articolului prevăd următoarele criterii :

- lit. e) : numărul şi natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual ;
- lit. f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor ;
- lit. k) calitatea şi tipologia limbajului ;
(...)
lit. l) genul sau temele producţiilor audiovizuale."

Conform art. 17 din Decizia CNA nr. 187/2006, în clasificarea filmelor radiodifuzorii se vor ghida şi după clasificarea stabilită de producător sau, după caz, sub care filmul a fost difuzat în alte ţări.

În fapt, prin adresa înregistrată sub nr. 10736/13.08.2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a fost sesizat de către Comisia Naţională de Radio şi Televiziune (ORTT) din Ungaria cu privire la difuzarea filmului „Nebunie în cămin” , în data de 28 iulie 2010, la ora 19.17, ora Ungariei, pe postul FILM+, post ce aparţine SC IKO România SRL, radiodifuzor aflat sub jurisdicţia României.

Potrivit raportului de monitorizare, filmul „Nebunie în cămin” a fost difuzat, în România, la ora 20.17 şi a fost încadrat cu semnul de avertizare „12”.

În timpul unor scene din film au fost prezentate femei cu bustul gol, precum şi reprezentări ale unor partide de sex.

Redăm din raportul de monitorizare :

„Booker McFee : Nu-i voi da unei prostituate, virginitatea. O păstrez pentru Rachel.
Styles McFee : Fătălăule ! Uit-o, inclusiv că virginitatea e un dar special. Eventual o mare ţicneală dacă tot vrei să-i dai un nume. Ratatule !
Booker McFee : Chiar ştie toată lumea că ai chemat o curvă ?
Styles McFee : Da, şi vei face sex cu ea. Crede-mă ! Crăciun fericit !

Într-o scenă visată de Styles, în timp ce doarme în dulap, este prezentată o fată cu bustul gol (sel. : 00.30:20, 00:30:28, 00:30:34, 00:30:37, 00:30:46, 00.30:49, 00:30:55, 00:30:59, 00:31:17, 00:31:26), ce se sărută apoi cu o altă fată (sel. : 00:31:01, 00:31:07, 00:31:14) cu următorul dialog :

(sel. : 00:30:30) Fata : Frumosule ! Te doresc !
Styles McFee (cu o ţigară în mână) : Te cred şi eu.
Fata : Te-am visat de atâtea ori.
Styles McFee : E bună, dar am mai auzit-o pe asta.
Fata : Vreau să mi-o dai tare de tot.

Vizionând fragmente din înregistrarea filmului “Nebunie în cămin”, membrii Consiliului au constatat că această producţie a fost încadrată greşit şi difuzată într-un interval orar necorespunzător în raport de conţinutul acesteia (scene cu conţinut explicit sexual, obscenitate, etc.), ceea ce a avut drept consecinţă nerespectarea măsurilor de protecţie a copiilor în cadrul serviciilor de programe, prevăzute de Codul audiovizualului.

Astfel, postul de televiziune FILM + a încadrat filmul „Nebunie în cămin” ca fiind o producţie audiovizuală interzisă copiilor în vârstă de până la 12 ani (semnul de avertizare 12). Or, dat fiind faptul că dialogul personajelor din film a conţinut expresii triviale, precum şi împrejurarea că au fost prezentate scene de sex, filmul ar fi trebuit difuzat în intervalul orar 22.00-06.00, şi încadrat cu semnul de avertizare „15”.

Având în vedere nevoia de protecţie şi de îngrijire specială a copiilor, generată de lipsa acestora de maturitate fizică şi intelectuală, Consiliul, în calitatea sa de garant al interesului public, consideră că nerespectarea de către radiodifuzor a prevederilor legale în materia protecţiei copiilor este de natură să afecteze dezvoltarea fizică, mentală şi morală a acestora.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. IKO ROMÂNIA S.R.L. pentru postul de televiziune Film+ şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune FILM+ cu somaţie publică, întrucât filmul „Nebunie în cămin”, difuzat în ziua de 28 iulie 2010, începând cu ora 20.17, care a conţinut scene cu conotaţii sexuale a fost încadrat greşit şi transmis într-un interval orar accesibil minorilor, fapt ce contravine prevederilor art. 21 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, producţiile audiovizuale interzise copiilor sub 15 ani se difuzează numai în intervalul orar 22.00-06.00."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.