Decizia nr. 913 din 29.10.2009

29.10.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 2.500 lei a S.C. RADIO M PLUS S.R.L.,
cu sediul în Piatra Neamţ, Aleea Tiparului nr. 14, jud. Neamţ,
CUI 12530922

pentru postul de televiziune TELE ’M NEAMŢ

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29 octombrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţia nr. 14198/06.10.2009, precum şi raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la emisiunea « Prim Plan », difuzată de postul de televiziune TELE ’M NEAMŢ în ziua de 08.09.2009, în direct şi reluată în ziua 09.09.2009.

Postul de televiziune TELE ’M NEAMŢ aparţine radiodifuzorului S.C. RADIO M PLUS SRL (licenţa audiovizuală TV 290.2/24.05.2004 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 982.1/20.03.2008).

Analizând raportul de inspecţie şi vizionând emisiuniea menţionată, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 42 alin. (1) şi (2) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.

(2) În cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars.

În fapt, postul de televiziune TELE ’M NEAMŢ a difuzat, în direct, în ziua de 8 septembrie 2009, de la ora 15.00, şi în reluare, în ziua de 9 septembrie 2009, de la ora 08.00, emisiunea « Prim Plan », moderată de dl. Cătălin Naclad şi avându-l ca invitat pe dl. Cristian Iorgu Liciu - consilier judeţean, director coordonator la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Neamţ, preşedinte PSD Piatra Neamţ.

Pe parcursul emisiunii, la un moment dat, invitatul acesteia a vorbit despre un conflict mai vechi pe care l-a avut cu reprezentanţi ai postului de televiziune UNU TV din Piatra Neamţ, îndeosebi cu dl. Vinca, făcând următoarele afirmaţii :

„Cristian Liciu – (...) Au spus că i-am acuzat că cei de la UNU TV sunt puşcăriaşi şi au făcut puşcărie şi... de domnul Vinca era vorba, în special ... mai sunt acolo câţiva care au făcut puşcărie, dar acuma nu e vorba ..."

În susţinerea acestei acuzaţii grave, formulate de dl. Cristian Liciu la adresa d-lui Vinca, invitatul a prezentat un document din anul 1987 din care rezulta că dl. Vinca Daniel a fost internat în Centrul de Minori Piatra Neamţ pentru o perioada de 6 zile, în perioada 30.10.1987 - 06.11.1987, fără a face nicio altă precizare în legătură cu contextul în care a avut loc acest eveniment, precum şi cu ceea ce s-a întâmplat ulterior episodului internării în Centrul de Minori. Astfel cum rezultă din sesizarea adresată Consiliului de dl. Vinca, în 1987, licean fiind, a găsit în baia liceului două stilouri şi nişte bani, motiv pentru care a fost cercetat pentru furt, de organele în drept, fără ca, ulterior, să fie condamnat printr-o sentinţă definitivă şi irevocabilă pentru această faptă.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul consideră deosebit de grav că moderatorul emisiunii nu a avut o atitudine fermă în a-i solicita invitatului său dovezi din care să rezulte vinovăţia d-lui Vinca. Documentul prezentat de dl. Liciu nu putea constitui o probă în susţinerea acuzaţiilor pe care le-a formulat, în sensul că dl. Vinca « a făcut puşcărie ».

Moderatorul a acceptat ca dl. Liciu să folosească la adresa d-lui Vinca termenul de « puşcăriaş », fără să aibă vreo intervenţie prin care să pună în vedere invitatului să nu mai folosească termeni acuzatori. În condiţiile în care art. 34 din Codul audiovizualului prevede că « orice persoană acuzată sau cercetată pentru săvârşirea unei infracţiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât nu a fost condamnată printr-o hotărâre penală definitivă şi irevocabilă », Consiliul consideră ca fiind grav că, într-o situaţie în care nu s-a pus nici măcar problema existenţei unui proces finalizat cu o hotărâre judecătoarească definitivă, moderatorul postului TELE ’M NEAMŢ nu a avut nicio reacţie din care să rezulte intenţia de a clarifica aceste aspecte şi de a nu admite, în acest context, folosirea termenului de « puşcăriaş » la adresa d-lui Vinca.

De asemenea, moderatorul nu a încercat să ia legătura cu persoana acuzată, pentru ca aceasta să-şi spună punctul de vedere cu privire la problema în discuţie, care îl viza în mod direct, ci a avut o atitudine pasivă, care a condus la încălcarea prevederilor art. 42 alin. (2) din Codul audiovizualului. Redăm din raport :

"Moderator : Ei, ştiţi dumneavoastră, păcatele tinereţii, domnu Cristi, a luat şi el... da ce puteai să furi atuncea ?” ( ... ) eu ştiu... acest document... nu ştiu dacă domnul Vinca poate să-l combată ...”

Pe parcursul emisiunii, invitatul acesteia a făcut o serie de comentarii denigratoare la adresa d-lui Vinca, susţinând că acesta nu ar fi competent să deţină funcţia de consilier pe probleme de turism al Preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ.

Redăm din raportul de constatare :

« Cristian Liciu : Ce-l recomandă pe dumnealui când l-a angajat ? Domnule, ce ai în spate ? Ai vreun proiect, vorbeşti vreo limbă străină ? Deci nu ... este zero, o nulitate, a dat faliment un ziar „Vestea”, pe unde a trecut, praf şi vraişte. Deci, eu nu suport să văd astfel de oameni, să vină să ne arate moralitatea lor şi să ne arate cât sunt ei de buni, de deştepţi şi de frumoşi la televizorul lor. »

Membrii Consiliului au constatat că în cadrul emisiunii au fost aduse o serie de acuzaţii grave, cu incidenţă penală şi morală, la adresa unei persoane, fără ca radiodifuzorul să prezinte un punct de vedere al persoanei la adresa căreia au fost formulate aceste acuzaţii. Nerespectarea acestei obligaţii prevăzute de art. 42 din Codul audiovizualului a condus la prejudicierea demnităţii şi a dreptului la propria imagine ale persoanei acuzate.

Astfel, dl. Cătălin Naclad, în calitate de moderator, a manifestat o atitudine pasivă, dând posibilitatea invitatului emisiunii să aducă acuzaţii la adresa d-lui Vinca, fără ca acesta să fie în situaţia de a se apăra sau de a-şi exprima un punct de vedere ; în acest fel au fost create premisele ca imaginea acestei persoane să fie prejudiciată.

Consiliul apreciază că numai prin prezentarea opiniei persoanei acuzate puteau fi reflectate în mod corect problemele dezbătute şi numai în acest mod ar fi fost asigurată şi respectarea principiului audiatur et altera pars. Printr-o astfel de abordare ar fi fost asigurată şi protecţia dreptului la imagine şi demnitatea celui căruia i-au fost aduse acuzaţii.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de faptul că postul a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, Consiliul a propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 2.500 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 162 alin. (2) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. RADIO M PLUS SRL, având licenţa audiovizuală TV 290.2/24.05.2004 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 982.1/20.03.2008, pentru postul de televiziune TELE ’M NEAMŢ, se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 42 alin. (1) şi (2) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. RADIO M PLUS S.R.L.,
Piatra Neamţ, Aleea Tiparului nr. 14, jud. Neamţ, CUI 12530922

pentru postul de televiziune TELE ’M NEAMŢ

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 913/29.10.2009 privind amendarea cu 2.500 lei a radiodifuzorului S.C. RADIO M PLUS S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 15.30-18.00, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TELE ’M NEAMŢ cu amendă în cuantum de 2.500 lei, întrucât, în emisiunea „Prim Plan”, difuzată, în direct, în ziua de 8 septembrie 2009 şi reluată în 9 septembrie 2009, au fost aduse acuzaţii nedovedite de natură morală şi penală la adresa unei persoane, fără a se solicita şi punctul de vedere al acesteia cu privire la acuzaţiile formulate la adresa sa, încălcându-se astfel prevederile art. 42 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.