Decizia nr. 898 din 07.09.2010

07.09.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. CINE VIDEO SRL
Piteşti, Str. Fântânii nr. 12, jud. Argeş

pentru postul RADIO BUZĂU
Bucureşti, Str. Piaţa Presei Libere nr. 1 corp A, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 septembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat adresa înregistrată la C.N.A. sub nr. 11492/06.09.2010, prin care radiodifuzorul S.C. CINE VIDEO SRL a adus la cunoştinţa Consiliului faptul că nu a putut să pună în funcţiune, în noul amplasament, staţia de radiodifuziune RADIO BUZĂU, în termenul de întrerupere a emisiei de 45 de zile solicitat Consiliului, întrucât reprezentanţii ANCOM nu au făcut măsurătorile în vederea eliberării ATF.

Radiodifuzorul S.C. CINE VIDEO SRL deţine licenţa audiovizuală nr. R788.1/26.06.2007 şi decizia de autorizare nr. 1598.0/07.04.2009 pentru postul RADIO BUZĂU.

Analizând adresa transmisă de radiodifuzor, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate, licenţa audiovizuală se retrage de către Consiliu dacă titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive.

În fapt, prin adresele înregistrate la C.N.A. sub nr. 7379/31.05.2010 şi nr. 7629/03.06.2010, radiodifuzorul a solicitat întreruperea pentru 45 de zile a difuzării serviciului de programe RADIO BUZĂU, motivând că intenţionează să mute amplasamentul staţiei de emisie şi, pe cale de consecinţă, să obţină autorizaţia tehnică de funcţionare.

Prin adresa de răspuns nr. 7988/10.06.2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a comunicat radiodifuzorului acordul său cu privire la întreruperea, pentru 45 de zile, a difuzării serviciului de programe RADIO BUZĂU, în perioada 31.05.2010 - 14.07.2010, cu menţiunea că reluarea emisiei va trebui notificată la C.N.A., urmată de solicitarea de modificare a deciziei de autorizare audiovizuală, potrivit prevederilor Deciziei nr. 488/2010.

După expirarea termenului pentru care Consiliul îşi exprimase acordul privind întreruperea difuzării serviciului de programe RADIO BUZĂU, radiodifuzorul nu s-a conformat dispoziţiilor legale şi nu a comunicat la C.N.A. situaţia acestui serviciu, motiv pentru care, prin adresa nr. 11368/02.09.2010, Consiliul a solicitat radiodifuzorului să comunice care este situaţia actuală a postului pentru care deţine licenţă audiovizuală. Ca urmare a acestui fapt, S.C. CINE VIDEO SRL a răspuns prin adresa înregistrată la C.N.A. sub nr. 11492/06.09.2010, aducând la cunoştinţa Consiliului faptul că nu a putut să pună în funcţiune staţia de radiodifuziune RADIO BUZĂU, întrucât reprezentanţii ANCOM nu au făcut măsurătorile în vederea eliberării ATF.

Analizând această situaţie, membrii Consiliului au considerat că radiodifuzorul S.C. CINE VIDEO SRL nu a respectat obligaţia legală prevăzută de dispoziţiile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului, în sensul că a întrerupt difuzarea serviciului de programe RADIO BUZĂU pentru 45 de zile, din motive de natură tehnică, fără ca, la expirarea termenului pentru care a fost aprobată întreruperea emisiei, să reia difuzarea programului, în condiţiile stabilite prin licenţa audiovizuală.

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2), cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. CINE VIDEO SRL pentru postul RADIO BUZĂU şi dispune intrarea în legalitate în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, în sensul respectării obligaţiilor din domeniul audiovizualului.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se va conforma prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.