Decizia nr. 896 din 07.09.2010

07.09.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.A.
Bucureşti, Bd. Ficusului nr. 44A, corp B, et. 4, sector 1

pentru postul RADIO ZU
Negreşti Moldova, jud. Vaslui

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07.09.2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie adresa înregistrată la CNA sub nr. 11387/02.09.2010, prin care radiodifuzorul S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.A. a solicitat prelungirea perioadei de întrerupere a funcţionării serviciului de programe RADIO ZU în localitatea Negreşti Moldova, jud. Vaslui.

Radiodifuzorul S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.A. deţine licenţa audiovizuală nr. R 732.2/25.05.2006 şi decizia de autorizare nr. 1546.0/04.12.2008 şi reautorizare nr. 1546.0-1/04.12.2008 pentru localitatea Negreşti Moldova, jud. Vaslui.

Analizând solicitarea radiodifuzorului din adresa sus-menţionată, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.A. a încălcat prevederile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, licenţa audiovizuală se retrage de către Consiliu dacă titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive.

În fapt, prin adresa înregistrată la C.N.A. sub nr. 11387/02.09.2010, radiodifuzorul a solicitat prelungirea cu 15 zile a termenului de reluare a difuzării serviciului de programe pentru localitatea Negreşti Moldova, jud. Vaslui.

Anterior acestui fapt, prin adresa nr. 7824/08.06.2010, S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.A. a solicitat Consiliului Naţional al Audiovizualului aprobarea întreruperii emisiei, până la remedierea tehnică a situaţiei, pentru staţia RADIO ZU din Negreşti Moldova, motivând că staţia de emisie a fost vandalizată.

Prin adresa de răspuns nr. 7919/09.06.2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a comunicat radiodifuzorului acordul său cu privire la întreruperea difuzării serviciului de programe RADIO ZU din Negreşti Moldova, respectiv în perioada 31.05.2010 - 28.08.2010.

Analizând această situaţie, membrii Consiliului au considerat că radiodifuzorul S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.A. nu a respectat obligaţia legală prevăzută de dispoziţiile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului, în sensul că, după expirarea termenului pentru care a fost aprobată întreruperea emisiei, nu a reluat difuzarea serviciului de programe RADIO ZU în localitatea Negreşti Moldova, jud. Vaslui, în condiţiile stabilite prin licenţa audiovizuală.

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2), cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.A. pentru postul RADIO ZU din localitatea Negreşti Moldova, jud. Vaslui şi dispune intrarea în legalitate în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, în sensul respectării obligaţiilor din domeniul audiovizualului.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se va conforma prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.