Decizia nr. 895 din 07.09.2010

07.09.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. ORA 7 S.R.L.,
pentru posturile RADIO 1 din localităţile Galaţi, Tecuci şi Târgu Bujor

S.C. ORA 7 S.R.L.
Str. Saturn nr. 32, corp A, et. 1, cam. 1
Loc. GALAŢI Jud. Galaţi

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 septembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat adresa înregistrată la CNA sub nr. 11502/06.09.2010, prin care radiodifuzorul S.C. ORA 7 S.R.L. a adus la cunoştinţa Consiliului faptul că nu a putut să reia difuzarea serviciului de programe pentru postul RADIO 1, din localităţile Galaţi, Tecuci şi Târgu Bujor, judeţul Galaţi, după expirarea termenului de 90 de zile solicitat şi aprobat de Consiliu.

Radiodifuzorul S.C. ORA 7 S.R.L. deţine următoarele licenţe audiovizuale şi decizii de autorizare audiovizuale :

  • licenţa audiovizuală nr. R 474.2/05.05.2004 şi decizia de autorizare nr. 745.0-1/30.11.2004 pentru postul RADIO 1 din localitatea Galaţi, judeţul Galaţi ;
  • licenţa audiovizuală nr. R 516.2/14.05.2004 şi decizia de autorizare nr. 1037.0-1/14.02.2006 pentru postul RADIO 1 din localitatea Tecuci, judeţul Galaţi ;
  • licenţa audiovizuală nr. R 523.2/17.05.2004 şi decizia de autorizare nr. 1038.0-1/14.02.2006 pentru postul RADIO 1 din localitatea Târgu Bujor, judeţul Galaţi.

Analizând adresa transmisă de radiodifuzor, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, licenţa audiovizuală se retrage de către Consiliu dacă titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive.

În fapt, prin adresa înregistrată la C.N.A. sub nr. 7695/04.06.2010, S.C. ORA 7 S.R.L. a solicitat Consiliului Naţional al Audiovizualului aprobarea întreruperii emisiei pentru postul RADIO 1 din localităţile Galaţi, Tecuci şi Târgu Bujor, motivând probleme cu echipamentele staţiilor de radio şi menţionând că a demarat procedurile de achiziţionare a acestora, urmând ca, ulterior, să depună licenţa de emisie şi autorizaţia tehnică de funcţionare, precum şi solicitarea acordării deciziilor de autorizare audiovizuale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Prin adresa de răspuns nr. 7813/07.06.2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a comunicat radiodifuzorului acordul său cu privire la întreruperea difuzării serviciului de programe pentru postul RADIO 1 din localităţile Galaţi, Tecuci şi Târgu Bujor, respectiv în perioada 18.05.2010-17.08.2010, cu menţiunea că reluarea emisiei va trebui notificată la C.N.A., urmată de solicitarea de modificare a deciziei de autorizare audiovizuală, potrivit prevederilor Deciziei nr. 488/2010.

După expirarea termenului pentru care Consiliul îşi exprimase acordul privind întreruperea difuzării serviciului de programe RADIO 1 din localităţile Galaţi, Tecuci şi Târgu Bujor, radiodifuzorul nu s-a conformat dispoziţiilor legale şi nu a comunicat la C.N.A. situaţia acestui serviciu, motiv pentru care, prin adresa nr. 11365/02.09.2010, Consiliul a solicitat radiodifuzorului să comunice care este situaţia actuală a postului pentru care deţine licenţă audiovizuală.

Ca urmare a acestui fapt, S.C. ORA 7 S.R.L a răspuns prin adresa înregistrată la C.N.A. sub nr. 11502/06.09.2010, aducând la cunoştinţa Consiliului faptul că nu a putut să reia difuzarea serviciului de programe pentru postul RADIO 1 din localităţile Galaţi, Tecuci şi Târgu Bujor, invocând întârzieri în livrarea echipamentelor de emisie pentru aceste staţii de radio.

Analizând această situaţie, membrii Consiliului au considerat că radiodifuzorul S.C. ORA 7 S.R.L nu a respectat obligaţia legală prevăzută de dispoziţiile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului, în sensul că a întrerupt difuzarea serviciului de programe RADIO 1, din localităţile Galaţi, Tecuci şi Târgu Bujor, pentru 90 de zile, din motive de natură tehnică, fără ca, la expirarea termenului pentru care a fost aprobată întreruperea emisiei, să reia difuzarea programului, în condiţiile stabilite prin licenţa audiovizuală.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2), cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. ORA 7 S.R.L. pentru postul RADIO 1 din localităţile Galaţi, Tecuci şi Târgu Bujor, judeţul Galaţi, şi dispune intrarea în legalitate în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, în sensul respectării obligaţiilor din domeniul audiovizualului, în condiţiile stabilite prin licenţa audiovizuală.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se va conforma prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.