Decizia nr. 894 din 07.09.2010

07.09.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea CONSILIUL LOCAL VALEA SALCIEI,
cu sediul în Sat Modreni, Valea Salciei, jud. Buzău

pentru postul de televiziune TV MODRENI SAT

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 septembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie adresa înregistrată la C.N.A. sub nr. 9953/22.07.2010, prin care radiodifuzorul CONSILIUL LOCAL VALEA SALCIEI a adus la cunoştinţa Consiliului faptul că nu a putut să reia difuzarea serviciului de programe TV MODRENI SAT din localitatea Valea Salciei, judeţul Buzău, în termenul de întrerupere a emisiei de 90 de zile solicitat Consiliului.

Postul de televiziune TV MODRENI SAT aparţine radiodifuzorului CONSILIUL LOCAL VALEA SALCIEI (licenţa audiovizuală nr. TV310/26.05.2004 şi decizia de autorizare iniţială nr. 913.0/20.09.2005 şi reautorizare nr. 913.1/22.02.2007).

Analizând adresa transmisă de radiodifuzor, Consiliul a constatat că acesta nu a respectat prevederile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, licenţa audiovizuală se retrage de către Consiliu dacă titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive.

În fapt, prin adresa nr. 4163/24.03.2010, CONSILIUL LOCAL VALEA SALCIEI a solicitat Consiliului Naţional al Audiovizualului aprobarea întreruperii emisiei, timp de 90 de zile, pentru staţia TV MODRENI SAT, motivând că spaţiul în care îşi desfăşura activitatea postul se afla în reabilitare şi că nu există spaţiu liber.

Prin adresa de răspuns nr. 4483/31.03.2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a comunicat radiodifuzorului acordul său cu privire la întreruperea difuzării serviciului de programe TV MODRENI SAT, în perioada 30.03.2010 - 30.06.2010, cu menţiunea că reluarea emisiei va trebui adusă la cunoştinţa CNA, urmând a fi depuse licenţa de emisie şi autorizaţia tehnică de funcţionare.

După expirarea termenului pentru care Consiliul îşi exprimase acordul privind întreruperea difuzării serviciului de programe TV MODRENI SAT, radiodifuzorul nu s-a conformat dispoziţiilor legale, solicitând, prin adresa înregistrată la C.N.A. sub nr. 9953/22.07.2010, aprobarea unei noi perioade de întrerupere a emisiei serviciului de programe TV MODRENI SAT, pentru 60-90 de zile.

Analizând această situaţie, membrii Consiliului au considerat că radiodifuzorul CONSILIUL LOCAL VALEA SALCIEI nu a respectat obligaţia legală prevăzută de dispoziţiile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului, în sensul că a întrerupt difuzarea serviciului de programe TV MODRENI SAT pentru 90 de zile, din motive de natură tehnică, fără ca, la expirarea termenului pentru care a fost aprobată întreruperea emisiei, să reia difuzarea programului, în condiţiile stabilite prin licenţa audiovizuală.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2), cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului CONSILIUL LOCAL VALEA SALCIEI pentru postul TV MODRENI SAT din Valea Salciei, judeţul Buzău şi dispune intrarea în legalitate în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, în sensul respectării obligaţiilor din domeniul audiovizualului, în condiţiile stabilite prin licenţa audiovizuală.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se va conforma prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.