Decizia nr. 892 din 07.09.2010

07.09.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 30.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.

cu sediul în str. Preciziei nr. 3P, lot nr. 1, clădire C6.1, spaţiu birouri şi hală-parter, et. 1, sector 6, BUCUREŞTI, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 septembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care a fost respectată durata orară de difuzare a publicităţii în cadrul serviciului de programe, difuzate de posturile de televiziune, între care şi postul OTV, în perioada 26.07-08.08.2010.

Postul OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr.620.0/01.04.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 27 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, publicitatea televizată şi teleshoppingul trebuie să fie uşor de identificat şi trebuie să fie separate de conţinutul editorial. Fără a aduce atingere utilizării de noi tehnici publicitare, se asigură o separare prin mijloace optice şi/sau acustice şi/sau spaţiale între publicitatea televizată, teleshopping şi, respectiv, celelalte părţi ale programelor.

În fapt, în cadrul programelor difuzate de postul OTV în perioada 26 iulie – 08 august 2010, în intervalul orar 20.00-23.00, au fost transmise, pe croll, intercalate între alte texte, următoarele anunţuri publicitare :

„ TRIMITEŢI SMS LA 1333 ŞI PUTEŢI CÂŞTIGA UN BILET DE AVION - BILETUL OFERIT DE BLUE AIR, VALABIL ORIUNDE ÎN EUROPA”.

Aceste informaţii au fost difuzate, în perioada menţionată, conform tabelelor de mai jos :

Perioada 26 iulie – 01 august 2010 :

Interval orar / Durata orara a publicitatii [sec]

Data 18.00-19.00 19.00-20.00 20.00-21.00 21.00-22.00 22.00-23.00
26.07.2010 0 0 848 1504 1744
27.07.2010 0 0 0 0 576
28.07.2010 0 0 0 336 0
29.07.2010 0 0 448 464
30.07.2010 0 0 0 10 0
31.07.2010 0 0 0 0 0
01.08.2010 0 0 0 0 0

Perioada 02-08 august 2010 :

Interval orar / Durata orara a publicitatii [sec]

Data 18.00-19.00 19.00-20.00 20.00-21.00 21.00-22.00 22.00-23.00
02.08.2010 - - - 200 450
03.08.2010 - - - 530 490
04.08.2010 - - - 170 513
05.08.2010 - - - 3136 2992
06.08.2010 - - - - -
07.08.2010 - - - - -
08.08.2010 - - - - -

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că anunţurile afişate în partea de jos a ecranului au depăşit cadrul unei informări a publicului, constituind, în fapt, publicitate în favoarea companiei BLUE AIR.

Această publicitate a fost difuzată fără a fi respectate condiţiile de difuzare prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea audiovizualului, în sensul că nu a fost separată de alte părţi ale serviciului de programe prin mijloace optice şi/sau acustice.

Procedând în acest mod, radiodifuzorul a încălcat şi dispoziţiile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului, care dispun că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20 %, respectiv 12 minute (720 de secunde).

Nerespectarea acestor prevederi a fost constatată în cadrul emisiunilor difuzate de postul OTV, în perioadele 26.07-01.08.2010 şi 02-08.08.2010, în intervalul orar 18.00-23.00, când durata publicităţii într-un interval de o oră, inserată între ecrane, în cadrul grupajelor, a fost după cum urmează :

PDF - 65.3 ko
OTV
26 iulie – 01 august 2010 ; 02-08 august 2010

Raportat la datele menţionate în tabelele prezentate, rezultă că timpul total de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în perioadele precizate în raportul de monitorizare, a fost de 2 ore 54 de minute şi 46 de secunde, depăşirile fiind cuprinse între minimum 95 de secunde şi maximum 2863 de secunde în cadrul unei ore.

Normele din domeniul audiovizualului prevăd că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20 % , respectiv 12 minute.

Având în vedere că radiodifuzorul a mai fost sancţionat anterior, în mod repetat, pentru încălcarea dispoziţiilor din legislaţia audiovizuală privind regimul difuzării publicităţii în cadrul serviciilor de programe, Consiliul a propus amendarea S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. cu suma de 30.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 78/05.02.2004 şi al deciziei de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 30.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 27 alin. (1) şi ale art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
Str. Preciziei nr. 3P, lot nr. 1, clădire C6.1, spaţiu birouri şi hală-parter, et. 1, sector 6, BUCUREŞTI, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 892/07.09.2010 privind amendarea cu 30.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OTV cu amendă în cuantum de 30.000 lei, întrucât, în perioada 26 iulie - 08 august 2010, a depăşit durata legală a publicităţii.

Potrivit legislaţiei audiovizuale, proporţia de spoturi publicitare dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 12 minute.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.