Decizia nr. 881 din 17.08.2010

17.08.2010


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. STAIU DAMIR SNC împotriva Deciziei C.N.A. nr. 580/01.06.2010

S.C. STAIU DAMIR SNC. C.U.I. R 5877598
Str. Toamnei nr. 9, bl. 4, sc. B, et. 2, ap. 12
SLATINA Jud. OLT

Întrunit în sedinţa publică din data de 17 august 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată S.C. STAIU DAMIR SNC, înregistrată la C.N.A. sub nr. 9477/12.07.2010, împotriva Deciziei C.N.A. nr. 580/01.06.2010 prin care această societate a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 10.000 lei, pentru încălcarea prevederile art. 74 alin. (3) şi 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin această contestaţie, distribuitorul solicită Consiliului anularea deciziei contestate sau suspendarea amenzilor pe un termen de 90 de zile.

Analizând motivele pentru care se solicită anularea amenzii, membrii Consiliului au constatat că acestea nu sunt de natură a atrage revocarea deciziei contestate.

Astfel, în susţinerea solicitării, distribuitorul S.C. STAIU DAMIR SNC înştiinţează Consiliul cu privire la faptul că o sancţiune anterioară a fost contestată în instanţă, litigiul fiind în desfăşurare, şi că, ulterior sancţionării sale, a formulat cereri către radiodifuzori pentru obţinerea acordurilor de retransmisie, urmând ca, în măsura în care obţine aceste acorduri, să solicite aprobarea CNA cu privire la structura ofertei de programe.

Faţă de motivele invocate în susţinerea contestaţiei, Consiliul a apreciat că :

- faptul că o decizie de sancţionare aplicată anterior distribuitorului face obiectul unui litigiu nu demonstrează nelegalitatea şi netemeinicia Deciziei 580/2010 contestată de acesta, cu atât mai mult, cu cât, contestatoarea recunoaşte, practic, faptul că nu a intrat încă în legalitate, că nu are o ofertă aprobată de Consiliu şi că demersurile pentru obţinerea acordurilor radiodifuzorilor sunt în curs de desfăşurare.

- legea nu prevede excepţii sau derogări pentru distribuitorii de servicii care „au solicitat acorduri” ci, prevede, în mod clar şi general valabil, că pentru obţinerea avizului distribuitorii au obligaţia să comunice Consiliului structura ofertei de servicii retransmise, că orice modificare a ofertei trebuie făcută numai cu acordul Consiliului şi că, în cazul în care un distribuitor de servicii retransmite fără drept un serviciu de programe, Consiliul retrage avizul.

- de asemenea, membrii Consiliului au apreciat că în situaţia în care, deşi mai fusese sancţionat pentru aceeaşi faptă, la data controlului distribuitorul retransmitea, în plus, 22 de programe, care nu se regăseau în oferta comunicată Consiliului, constituie o circumstanţă agravantă şi nicidecum un motiv de exonerare.

Cât priveşte solicitarea de suspendare a aplicării amenzilor pe o perioadă de 90 de zile, membrii Consiliului au apreciat că această cerere este inadmisibilă, având în vedere că o astfel de atitudine din partea Consiliului ar fi contrară cu atribuţiile şi obligaţiile sale legale, şi ar fi de natură să discrimineze alţi distribuitori de servicii, care, dacă nu respectă legea, sunt sancţionaţi.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia ca fiind nefondată.