Decizia nr. 880 din 17.08.2010

17.08.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. HIGHER STANDARD CONSTRUCT S.R.L.
pentru localitatea Gherghiţeşti (Cobia), judeţul Dîmboviţa

S.C. HIGHER STANDARD CONSTRUCT S.R.L.
Aleea Platanului nr. 9, bl. A43, sc.1, et. 3, ap. 12, sector 5
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 august 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 8402/18.06.2010, cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Gherghiţeşti (Cobia), judeţul Dâmboviţa, aparţinând S.C. HIGHER STANDARD CONSTRUCT S.R.L.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. HIGHER STANDARD CONSTRUCT S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a deţine aviz de retransmisie eliberat de Consiliu pentru localitatea Gherghiţeşti (Cobia), judeţul Dâmboviţa.

Potrivit dispoziţiilor invocate, retransmisia de servicii de programe de către distribuitorii de servicii se va face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 22.06.2010, în localitatea Gherghiţeşti (Cobia), judeţul Dâmboviţa, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. HIGHER STANDARD CONSTRUCT S.R.L. erau retransmise 36 de programe : SPORT.RO, ACASĂ TV, PRO CINEMA, GSP TV, DIGISPORT, PRO TV, TVR2, TVR1, PRIMA TV, KISS TV, B1TV, TELESPORT, MINIMAX, FAVORIT TV, TARAF TV, ETNO TV, ANTENA 1, REALITATEA TV, N24 PLUS, OTV, NAŢIONAL TV, ANIMAL PLANET, KANAL D, DISCOVERY CHANNEL, NATIONAL GEOGRAPHIC, EUROSPORT, PRO TV INTERNAŢIONAL, ANTENA 3, ANTENA 2, HALLMARK, ROMANTICA, DISNEY CHANNEL, MGM, EUFORIA, AXN şi TVR CULTURAL, fără ca distribuitorul de servicii să deţină aviz de retransmisie pentru această localitate, document în virtutea căruia Consiliul Naţional al Audiovizualului acordă unui distribuitor de servicii dreptul la retransmisia printr-o reţea de comunicaţii electronice specificată a unor servicii de programe.

Ulterior controlului, S.C HIGHER STANDARD CONSTRUCT S.R.L. a solicitat, respectiv în data de 01.07.2010, eliberarea avizului de retransmisie pentru localitatea Gherghiţeşti (Cobia), judeţul Dâmboviţa, precum şi pentru alte localităţi, conform cererilor înregistrate la C.N.A. sub nr. 9018/01.07.2010 şi 9019/01.07.2010

Prin adresa înregistrată sub nr. 10169/28.07.2010, C.N.A. a comunicat societăţii faptul că solicitările privind eliberarea avizului de retransmisie vor fi supuse aprobării Consiliului numai după completarea dosarelor, conform menţiunilor făcute în cuprinsul adresei respective.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. HIGHER STANDARD CONSTRUCT S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.