Decizia nr. 88 din 16.02.2012

20.02.2012


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 90.000 lei a S.C. RCS & RDS S.A.
 S.C. RCS & RDS S.A. C.U.I 5888716 BUCUREŞTI, Str. Dr. Staicovici nr. 73-75 Clădirea Forum 2000, Building, faza I, et. 2, sector 5

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 februarie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, precum şi reclamaţia înregistrată la CNA sub nr. 2034/09.02.2012 cu privire la modul în care distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. respectă structura ofertei de servicii de programe aprobată pentru reţeaua de comunicaţii electronice pe care o deţine în localitatea Arad, judeţul Arad.
 Distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. deţine avizul de retransmisie nr. A0526.6/19.02.2009 şi anexa nr. 37.a, în sistem analogic, aprobată la data de 24.01.2012 pentru localitatea Arad, judeţul Arad.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. RCS & RDS S.A. a încălcat prevederile
 art. 74 alin. (3) şi art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate :
 art. 74 alin. (3) - Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.
 art. 82 alin. (2) – Distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există ; criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei.

Prin sesizarea înregistrată la CNA sub nr. 2034/09.02.2012, S.C. INFOTON S.R.L. a reclamat faptul că S.C. RCS & RDS S.A. a încetat retransmisia postului INFO TV, în localitatea Arad, începând cu data de 09.02.2012, ora 12.00.

În urma sesizării, inspectorul teritorial a efectuat verificări în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Arad, reţea aparţinând S.C. RCS & RDS S.A., constatând următoarea situaţie :

  • în perioada 9-15 februarie 2012, distribuitorul nu a retransmis programul local INFO TV, în sistem analogic ;
  • începând cu data de 15.02.2012, distribuitorul retransmite programul local INFO TV, pe frecvenţa 823,25 MHz, în pachetul „EXTRA" (frecvenţă pe care postul nu poate fi recepţionat de către toţi abonaţii din oraşul Arad) ;
  • de asemenea, în urma controlului s-a mai constatat că distribuitorul retransmitea în plus, faţă de oferta aprobată de Consiliu, două programe, respectiv : TV Arad şi TVRM Educaţional.

Faţă de această situaţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii a încălcat atât dispoziţiile art. 74 alin. (3), cât şi pe cele ale art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului.
 Astfel, distribuitorul a modificat oferta de programe aprobată la data de 24.01.2012, fără a avea acordul Consiliului, în sensul că acesta nu retransmitea programul local INFO TV, program inclus în oferta aprobată, iar pe de altă parte, retransmitea programe care nu erau incluse în oferta aprobată (TV Arad şi TVRM Educaţional). Acest fapt contravine prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, potrivit cărora structura ofertei de servicii de programe retransmise poate fi modificată numai cu acordul Consiliului.

Prin adresa înregistrată la CNA sub nr. 1680/06.02.2012, distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. a solicitat Consiliului acordul cu privire la modificarea structurii ofertei de servicii de programe pentru mai multe localităţi, printre care era menţionată şi localitatea Arad, modificarea constând în eliminarea din ofertă a postului INFO TV şi includerea în locul acestuia a programului TV Arad.

Deşi distribuitorul nu a obţinut acordul Consiliului cu privire la modificarea ofertei de programe pentru localitatea Arad, la data controlului, astfel cum rezultă din raportul întocmit de inspectorul teritorial al CNA, distribuitorul operase modificări asupra ofertei, în sensul încetării retransmisiei programului INFO TV, retransmiţându-se un program care nu era inclus în oferta aprobată, respectiv TV Arad. Membrii Consiliului au mai constatat că neretransmiterea de către distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. a programului local INFO TV, înscris în oferta aprobată, constituie, totodată, şi o încălcare a prevederilor art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Programul INFO TV este un program local şi era inclus în oferta de servicii aprobată de Consiliu în data de 24.01.2012, pentru localitatea Arad.

Cu toate acestea, în perioada în perioada 09 – 15 februarie 2012, distribuitorul nu a retransmis acest program (în sistem analogic), iar începând cu 15 februarie 2012 programul INFO TV este retransmis în pachetul „EXTRA". Acest fapt contravine dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului, conform cărora distribuitorul are obligaţia legală de a retransmite cel puţin două programe locale, aşa cum este programul INFO TV a cărui retransmisie a fost sistată în perioada menţionată mai sus.

Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont că distribuitorul de servicii a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, Consiliul a propus amendarea S.C. RCS & RDS S.A. cu suma de 90.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j), alin. (2) şi alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A., având avizul de retransmisie nr. A0526.6/19.02.2009 şi anexa nr. 37.a, în sistem analogic, aprobată la data de 24.01.2012 pentru localitatea Arad, judeţul Arad, se sancţionează cu amendă în cuantum de 90.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. În temeiul dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de servicii are obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Arad, judeţul Arad, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. cu amendă de 90.000 lei, întrucât, fără a avea acordul Consiliului, a modificat structura ofertei de programe aprobată şi nu a retransmis programul INFO TV în localitatea Arad, în perioada 9-15 februarie 2012, fapte ce contravin prevederilor art. 74 şi 82 din Legea audiovizualului. Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului şi au obligaţia de a retransmite cel puţin două programe locale, aşa cum este programul INFO TV."