Decizia nr. 879 din 17.08.2010

17.08.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. BLUE H TV S.R.L.
cu sediul în FOCŞANI, Al. Echităţii nr. 9, bl. M5, sc. 1, ap. 13, jud. Vrancea

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 august 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei nr. 8311/17.06.2010, privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea TALEA , jud. Prahova, aparţinând S.C. BLUE H TV S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. BLUE H TV S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 5404/07.02.2006, Anexa din 24.03.2009, pentru localitatea TALEA , jud. Prahova.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. BLUE H TV S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA, în data de 08.07.2010, în localitatea TALEA , jud. Prahova, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. BLUE H TV S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, următoarele programe : ACASĂ TV, ANTENA 1, FAVORIT TV, EUFORIA LIFESTYLE TV şi NEPTUN TV, iar programele TVR INTERNAŢIONAL, DISNEY CHANNEL, ETNO TV, TARAF TV şi SPORT KLUB, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. BLUE H TV S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează nici prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv amenda contravenţională a cărei limită minimă este de 10.000 de lei.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea TALEA, jud. Prahova, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. BLUE H TV S.R.L. cu somaţie publică, întrucât, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea TALEA , jud. Prahova, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a avea acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.”